Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
november 2021 (1) september 2021 (1) juni 2021 (1) januari 2021 (1) december 2020 (1) november 2020 (1) september 2020 (1) augusti 2020 (2) juli 2020 (1) maj 2020 (1) april 2020 (3) februari 2020 (1) januari 2020 (1) oktober 2019 (2) september 2019 (1) augusti 2019 (1) juni 2019 (1) maj 2019 (1) mars 2019 (2) februari 2019 (1) december 2018 (1) november 2018 (2) september 2018 (1) juli 2018 (1) maj 2018 (2) april 2018 (1) mars 2018 (1) februari 2018 (2) januari 2018 (1) december 2017 (1) november 2017 (1) oktober 2017 (1) augusti 2017 (1) juli 2017 (1) juni 2017 (2) februari 2017 (2) januari 2017 (1) november 2016 (1) september 2016 (2) augusti 2016 (1) juni 2016 (2) maj 2016 (2) mars 2016 (2) januari 2016 (1) december 2015 (1) november 2015 (3) oktober 2015 (1) september 2015 (1) augusti 2015 (1) juni 2015 (1) maj 2015 (1) april 2015 (2) mars 2015 (1) januari 2015 (2) december 2014 (2) november 2014 (1) oktober 2014 (2) juni 2014 (3) maj 2014 (2) april 2014 (3) mars 2014 (3) februari 2014 (1) januari 2014 (1) december 2013 (3) november 2013 (1) oktober 2013 (1) augusti 2013 (2) maj 2013 (4) april 2013 (1) mars 2013 (2) februari 2013 (1) januari 2013 (2) december 2012 (1) november 2012 (1) oktober 2012 (3) september 2012 (1) juli 2012 (1) maj 2012 (2) april 2012 (1) februari 2012 (2) januari 2012 (5) december 2011 (1) november 2011 (1) oktober 2011 (3) september 2011 (2) augusti 2011 (1) juli 2011 (1) juni 2011 (2) maj 2011 (2) april 2011 (2) mars 2011 (1) februari 2011 (2) januari 2011 (2) december 2010 (2) november 2010 (2) oktober 2010 (2) september 2010 (2) augusti 2010 (1) juli 2010 (1) juni 2010 (1) maj 2010 (1) april 2010 (1) mars 2010 (2) februari 2010 (2) januari 2010 (1) december 2009 (2) november 2009 (1) oktober 2009 (3) september 2009 (2) augusti 2009 (1) juli 2009 (1) juni 2009 (1) maj 2009 (2) april 2009 (3) mars 2009 (2) februari 2009 (1) januari 2009 (1) december 2008 (4) november 2008 (2) oktober 2008 (1) september 2008 (1) augusti 2008 (1) juli 2008 (1) juni 2008 (2) maj 2008 (1) april 2008 (2) mars 2008 (1) februari 2008 (1) januari 2008 (1) december 2007 (1) november 2007 (2) oktober 2007 (1) september 2007 (1) augusti 2007 (1) juli 2007 (2) juni 2007 (2) maj 2007 (2) april 2007 (2) mars 2007 (2) februari 2007 (1) januari 2007 (1) december 2006 (1) november 2006 (2) oktober 2006 (1) september 2006 (2) augusti 2006 (1) juli 2006 (1) juni 2006 (2) maj 2006 (1) april 2006 (1) mars 2006 (1) februari 2006 (2) januari 2006 (1) december 2005 (1) september 2005 (1) juli 2005 (1) april 2005 (1) februari 2005 (1) december 2004 (1) november 2004 (1) oktober 2004 (1) juni 2004 (1) mars 2004 (1) november 2003 (1) augusti 2003 (1) maj 2003 (1) mars 2003 (1) februari 2003 (1) oktober 2002 (1) mars 2002 (1) oktober 1999 (1) november 1998 (1) april 1996 (1) april 1995 (1) januari 1994 (1) mars 1976 (1)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
Articles
Att sätta sig i skuld kan vara rätt
Liberal Debatt nr 3, publicerad på nätet den 19 maj 2014
»Ordning och reda« är det politiska mantrat när det kommer till statens finanser. Frågan är hur mycket av devisen som återspeglas i praktisk politik, när nödvändiga investeringar uteblir. Det frågar sig Carl-Johan Westholm, ordförande i Uppfinnarkollegiet.

Det är skillnad på konsumtion och investeringar – men inte för de allra största budgetarna. Kan denna märkliga omständighet både i Europas och USA:s statsfinanser vara en orsak till att den ekonomiska krisen blivit så djup och långdragen? Det är frågor som sällan ställs.

Först Sverige. På Gunnar Strängs finansministertid 1955-76 var statsbudgeten uppdelad i drift och kapital, det vill säga en åtskillnad mellan utgifter för konsumtion och för investeringar. Men Sträng betonade totalsaldot, som helst skulle visa överskott. Bertil Ohlin opponerade. Strängs totalbalansering gjorde att statens tillgångar automatiskt ökade, då investeringarna antogs vara lönsamma. Ohlin ansåg att investeringar borde lånefinansieras. Avkastningen skulle betala räntor och amorteringar.

Under regeringarna Fälldin 1976-82, med de ekonomiansvariga ministrarna Gösta Bohman och Ingemar Mundebo, försvann denna uppdelning – och ett stort totalt underskott uppkom.

Efter att statsfinanserna sanerats i slutet av 1990-talet, infördes år 2000 ett överskottsmål för statsbudgeten på en procent som genomsnitt över ett antal år. Ingen skillnad gjordes mellan utgifter för konsumtion och för investeringar. Sverige var inget särfall. Maastrichtfördraget, som trädde i kraft 1993 som en grund för EU:s valutaunion, har fem konvergenskriterier. Bland annat får budgetunderskottet inte överskrida tre procent av BNP, och statsskulden inte överstiga 60 procent av BNP.

Den liberale finansministern J A Gripenstedt (1856-66) fick 1860 riksdagen att besluta att staten skulle låna för att kunna bygga stambanor för tåg. Lånen togs i utlandet. Under flera år var utgifterna för dessa mer än hälften av alla statsutgifter. Det hade inte gått med dagens svenska överskottsmål och EU:s regler.

I USA, liksom i Sverige och andra delar av Europa, anses sedan länge underhållet av vägar och järnvägar eftersatt. Med jämna mellanrum återkommer förslag om att USA borde starta en federal investeringsbank som skulle kunna ta upp lån för infrastrukturförbättringar, lån som inte påverkar statsbudgetsaldot.

Att dela upp statens utgifter i konsumtion och investeringar kan vara svårt eller bli fel i enskilda fall. I det avseendet skiljer sig inte statliga investeringar från privata; utgifter måste betalas, förr eller senare. Utbildning är primärt en investering, men bör kostnadsföras direkt. Dess statsfinansiella effekter kommer först i efterhand och är svåra att mäta.

Den statsfinansiella totalbalanseringen har troligen fler konsekvenser för samhällsekonomin än de statliga investeringar som uteblir. Den gamla trätan mellan keynesianer och monetarister har blivit oklarare med tiden i takt med de alltmer insedda svårigheterna att mäta såväl statsfinansiella som monetära stimulanser. Retoriskt tal om »reformutrymme« och »åtstramningar« ändras i sitt innehåll om staten skulle räkna med till exempel tolvåriga statsbudgetar i stället för tolvmånaders.

Underinvesteringarna i underhåll och utbyggnad av infrastruktur har lett till högre arbetslöshet bland dem som skulle ha sysselsatts genom investeringarna. Deras köpkraft är därmed svagare, vilket medfört mindre konsumtion. De uteblivna investeringsskulderna har sänkt räntenivån, allt annat lika, vilket gjort det billigare för särskilt de mest riskbenägna i den finansiella sektorn att chansa ännu mer. Och när vissa av dem misslyckats, har skattebetalarna ibland tvingats att ta deras förluster.

Finansminister Sträng utnyttjade totalbalanseringsmetoden för att öka statens tillgångar. Finansminister Borg gör motsatsen när staten minskar ägandet i till exempel Nordea; det bokförs som en intäkt, samtidigt som statskulden, liksom statens förmögenhet, minskar.

Totalbalanseringsmetoden är politiskt varken entydigt vänster eller höger. Om staten exempelvis vill minska ett stort budgetunderskott kan försäljning av statsegendom tillfälligt ersätta skattehöjningar eller bidragsminskningar. Socialdemokratins utspel i maj att staten lånar ett par miljarder från några statliga företag för att subventionera bostadsbyggandet är ett tecken på hur partiet vrider sig under balanseringskravet för att få fram pengar som redan finns. På Gripenstedts tid var Sverige ett av Europas fattigaste länder, med hungersnöd år 1868. Utan de stora statsfinansiella underskotten hade konungariket varit mindre skuldsatt, men utan järnvägar.

Den som är satt i skuld är inte fri, blev finansminister Perssons bevingade ord 130 år senare. Gripenstedt skulle ha kunnat tillägga, att den som är utan pengar och som inte sätter sig i skuld för att med arbete kunna förverkliga en lönsam sak, förblir fattig. Den som har skulder och inte kan betala räntorna blir däremot allt fattigare.

Överskottsmålet är ifrågasatt av ekonomer men försvaras av regering och opposition. Motivet bakom målet är likt en politikernas misstroendeförklaring mot sin egen kompetens att sköta statsfinanserna – utan överskottsmålet skulle till exempel regeringarna i euro-området frestas till ännu större underskott än dagens och gårdagens. Men regler om överskott eller balans kan behållas för konsumtion inklusive transfereringar för ett eller några budgetår i följd. Investeringar kan bokföras över längre perioder, separat.

»Ordning och reda« är dagens mantra. Frågan är hur mycket reda det egentligen finns i statens egen redovisning. Varför hålla fast vid budgetregler som försvårar framtidssatsningar? Alliansen och socialdemokratin tävlar i att svära trohet mot överskottsmålet, ett exempel på hur samförstånd och renlärighet kan gå hand i hand – även när det gäller något i bästa fall missuppfattat. Framtida avhandlingsförfattare i ekonomi och statskunskap kommer att få ett rejält överskottsberg att gräva i när de ska belysa hur denna monumentala mytbildning uppkom, vidmakthölls och så småningom krackelerade.

Carl-Johan Westholm är ordförande i Uppfinnarkollegiet och tidigare VD i Företagarna.