Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
september 2020 (1) augusti 2020 (2) juli 2020 (1) maj 2020 (1) april 2020 (3) februari 2020 (1) januari 2020 (1) oktober 2019 (2) september 2019 (1) augusti 2019 (1) juni 2019 (1) maj 2019 (1) mars 2019 (2) februari 2019 (1) december 2018 (1) november 2018 (2) september 2018 (1) juli 2018 (1) maj 2018 (2) april 2018 (1) mars 2018 (1) februari 2018 (2) januari 2018 (1) december 2017 (1) november 2017 (1) oktober 2017 (1) augusti 2017 (1) juli 2017 (1) juni 2017 (2) februari 2017 (2) januari 2017 (1) november 2016 (1) september 2016 (2) augusti 2016 (1) juni 2016 (2) maj 2016 (2) mars 2016 (2) januari 2016 (1) december 2015 (1) november 2015 (3) oktober 2015 (1) september 2015 (1) augusti 2015 (1) juni 2015 (1) maj 2015 (1) april 2015 (2) mars 2015 (1) januari 2015 (2) december 2014 (2) november 2014 (1) oktober 2014 (2) juni 2014 (3) maj 2014 (2) april 2014 (3) mars 2014 (3) februari 2014 (1) januari 2014 (1) december 2013 (3) november 2013 (1) oktober 2013 (1) augusti 2013 (2) maj 2013 (4) april 2013 (1) mars 2013 (2) februari 2013 (1) januari 2013 (2) december 2012 (1) november 2012 (1) oktober 2012 (3) september 2012 (1) juli 2012 (1) maj 2012 (2) april 2012 (1) februari 2012 (2) januari 2012 (5) december 2011 (1) november 2011 (1) oktober 2011 (3) september 2011 (2) augusti 2011 (1) juli 2011 (1) juni 2011 (2) maj 2011 (2) april 2011 (2) mars 2011 (1) februari 2011 (2) januari 2011 (2) december 2010 (2) november 2010 (2) oktober 2010 (2) september 2010 (2) augusti 2010 (1) juli 2010 (1) juni 2010 (1) maj 2010 (1) april 2010 (1) mars 2010 (2) februari 2010 (2) januari 2010 (1) december 2009 (2) november 2009 (1) oktober 2009 (3) september 2009 (2) augusti 2009 (1) juli 2009 (1) juni 2009 (1) maj 2009 (2) april 2009 (3) mars 2009 (2) februari 2009 (1) januari 2009 (1) december 2008 (4) november 2008 (2) oktober 2008 (1) september 2008 (1) augusti 2008 (1) juli 2008 (1) juni 2008 (2) maj 2008 (1) april 2008 (2) mars 2008 (1) februari 2008 (1) januari 2008 (1) december 2007 (1) november 2007 (2) oktober 2007 (1) september 2007 (1) augusti 2007 (1) juli 2007 (2) juni 2007 (2) maj 2007 (2) april 2007 (2) mars 2007 (2) februari 2007 (1) januari 2007 (1) december 2006 (1) november 2006 (2) oktober 2006 (1) september 2006 (2) augusti 2006 (1) juli 2006 (1) juni 2006 (2) maj 2006 (1) april 2006 (1) mars 2006 (1) februari 2006 (2) januari 2006 (1) december 2005 (1) september 2005 (1) juli 2005 (1) april 2005 (1) februari 2005 (1) december 2004 (1) november 2004 (1) oktober 2004 (1) juni 2004 (1) mars 2004 (1) november 2003 (1) augusti 2003 (1) maj 2003 (1) mars 2003 (1) februari 2003 (1) oktober 2002 (1) mars 2002 (1) oktober 1999 (1) november 1998 (1) april 1996 (1) april 1995 (1) januari 1994 (1) mars 1976 (1)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
Articles
Signalfel i demokratin
Smedjan, nättidning, den 27 februari 2018 (Nedan originalmanus slutversion)
Tafflighet, tågförseningar och demokratins signalfel

Det finns hos många utomstående betraktare en ökad känsla av tafflighet över delar av den offentliga verksamheten, kombinerad med ökad professionalism i andra delar. Tågförseningar och modernare vagnar och järnvägsstationer förekommer i överförd bemärkelse samtidigt på till synes fler områden än tidigare.

Den kände statsvetaren Seymour Martin Lipset (1922 - 2006) sammanfattade vad som krävs för att demokratin i ett land ska bestå i begreppen effektivitet och legitimitet. Om den statliga och kommunala förvaltningen inte gör det som beslutats av de politiskt valda, eller gör det dåligt, då spelar det i längden mindre roll om valdeltagandet är högt och väljarna är välinformerade. Väljarna börjar misströsta om systemet. Därför är ökade tecken på tafflighet och dysfunktion i den offentliga sektorn i Sverige inte bara administrativa problem utan allvarliga demokratiska problem.

Utvisningar av högkvalificerad arbetskraft på grund av bisarrt rigida regeltolkningar är ett återkommande exempel. En minister med ledarskap skulle med ett uttalande eller pennstreck omedelbart ändra på uppdykande taffligheter.

Ämbetsverken ska styra, inte ministrar, enligt svensk lag. Praxis är att ibland tycks ingen styra, ibland båda. All offentlig makt utgår från folket, säger grundlagen. Men har det blivit signalfel någonstans?

Ett annat exempel, från slutet av november, är hur stora delar av den offentliga infrastrukturen är dåligt skyddade för it-attacker. Det är en häpnadsväckande nonchalans och inkompetens som ett ämbetsmannaansvar av gamla stammen på ett tidigt stadium skulle ha förhindrat. Det hade räckt att någon ämbetsman då först tagit tag i detta, så hade en hälsosam kedjereaktion startat, om inte annat i ämbetsmannakårens egenintresse. Istället kom offentligt debattfokus en tid att hamna på om ämbetsmän ska kallas män eller till synes mer könsneutralt ämbetspersoner.

Ämbetsmannaansvaret avskaffades redan 1976. Ämbetsmannaansvar var det straffrättsliga ansvaret för offentligt anställda som gällde i Sverige fram till 1 januari 1976.

Det statliga utredningsväsendet förefaller därtill ha minskat i betydelse, utom möjligen som en metod att försena en frågas lösning. Ett särfall är Skatteverket, som ska verkställa lagar, på eget initiativ utrett och föreslagit en lag om flyttskatt på emigrerande medborgare
.
Remissförfarandet tycks också ha minskat i betydelse.

Till det ska läggas en annan enligt mångas uppfattning synlig nedgång i professionalism i den statliga beslutsprocessen och ämbetsutövandet. Myndigheterna har alltmer tappat sina styrelser och av staten fått insynsråd, med generaldirektören som ordförande och med kollegor, andra generaldirektörer, som en stor andel av övriga ledamöter. En slags Generaldirektörernas Klubbnätverk.

Ibland faller enskilda individer mellan paragraferna, ett oförutsett Moment 22 inträffar. Gällande lagar och regler kan inte omtolkas eller ändras i brådrasket, och även om så vore fallet kan det i princip inte ske retroaktivt. Det finns ofta goda skäl för det - men inte alltid. Därför borde staten inrätta ett organ, en Rättelsemyndighet, med egen budget och beslutsbefogenhet, med av riksdagen utsedda kompetenta och respekterade medborgare som beslutsfattare, som ges möjlighet att temporärt rätta till uppenbart orimliga och felaktiga beslut, som drabbat enskilda individer. Årliga eller kvartalsvisa rapporter med förslag till aktualiserade lagändringar ska avges. Ett beslut skulle inte vara prejudicerande utan enbart hindra eller upphäva en uppenbar oförrätt, till dess en ny lagstiftning i sedvanlig ordning kunnat övervägas och eventuellt beslutas och träda i kraft.

Sammanfattningsvis: Effektivitet och legitimitet bör eftersträvas. Tafflighet ska inte tolereras, inte främst för att det är administrativt onödigt, utan därför att enskilda kan drabbas oavsiktligt av beslut. Det gäller beslut som formellt har fattats på laglig och demokratisk grund – men utan tillräcklig verklighetsförankring och fantasi.

En sådan bättre styrsel över den offentliga verksamheten skulle även förstärka folkstyret, som är det bästa vi har för gemensamma angelägenheter.

Carl-Johan Westholm
Carl-Johan Westholm disputerade i statskunskap i Uppsala 1976 på avhandlingen ”Ratio och universalitet. John Stuart Mill och dagens demokratidebatt”.