Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
november 2021 (1) september 2021 (1) juni 2021 (1) januari 2021 (1) december 2020 (1) november 2020 (1) september 2020 (1) augusti 2020 (2) juli 2020 (1) maj 2020 (1) april 2020 (3) februari 2020 (1) januari 2020 (1) oktober 2019 (2) september 2019 (1) augusti 2019 (1) juni 2019 (1) maj 2019 (1) mars 2019 (2) februari 2019 (1) december 2018 (1) november 2018 (2) september 2018 (1) juli 2018 (1) maj 2018 (2) april 2018 (1) mars 2018 (1) februari 2018 (2) januari 2018 (1) december 2017 (1) november 2017 (1) oktober 2017 (1) augusti 2017 (1) juli 2017 (1) juni 2017 (2) februari 2017 (2) januari 2017 (1) november 2016 (1) september 2016 (2) augusti 2016 (1) juni 2016 (2) maj 2016 (2) mars 2016 (2) januari 2016 (1) december 2015 (1) november 2015 (3) oktober 2015 (1) september 2015 (1) augusti 2015 (1) juni 2015 (1) maj 2015 (1) april 2015 (2) mars 2015 (1) januari 2015 (2) december 2014 (2) november 2014 (1) oktober 2014 (2) juni 2014 (3) maj 2014 (2) april 2014 (3) mars 2014 (3) februari 2014 (1) januari 2014 (1) december 2013 (3) november 2013 (1) oktober 2013 (1) augusti 2013 (2) maj 2013 (4) april 2013 (1) mars 2013 (2) februari 2013 (1) januari 2013 (2) december 2012 (1) november 2012 (1) oktober 2012 (3) september 2012 (1) juli 2012 (1) maj 2012 (2) april 2012 (1) februari 2012 (2) januari 2012 (5) december 2011 (1) november 2011 (1) oktober 2011 (3) september 2011 (2) augusti 2011 (1) juli 2011 (1) juni 2011 (2) maj 2011 (2) april 2011 (2) mars 2011 (1) februari 2011 (2) januari 2011 (2) december 2010 (2) november 2010 (2) oktober 2010 (2) september 2010 (2) augusti 2010 (1) juli 2010 (1) juni 2010 (1) maj 2010 (1) april 2010 (1) mars 2010 (2) februari 2010 (2) januari 2010 (1) december 2009 (2) november 2009 (1) oktober 2009 (3) september 2009 (2) augusti 2009 (1) juli 2009 (1) juni 2009 (1) maj 2009 (2) april 2009 (3) mars 2009 (2) februari 2009 (1) januari 2009 (1) december 2008 (4) november 2008 (2) oktober 2008 (1) september 2008 (1) augusti 2008 (1) juli 2008 (1) juni 2008 (2) maj 2008 (1) april 2008 (2) mars 2008 (1) februari 2008 (1) januari 2008 (1) december 2007 (1) november 2007 (2) oktober 2007 (1) september 2007 (1) augusti 2007 (1) juli 2007 (2) juni 2007 (2) maj 2007 (2) april 2007 (2) mars 2007 (2) februari 2007 (1) januari 2007 (1) december 2006 (1) november 2006 (2) oktober 2006 (1) september 2006 (2) augusti 2006 (1) juli 2006 (1) juni 2006 (2) maj 2006 (1) april 2006 (1) mars 2006 (1) februari 2006 (2) januari 2006 (1) december 2005 (1) september 2005 (1) juli 2005 (1) april 2005 (1) februari 2005 (1) december 2004 (1) november 2004 (1) oktober 2004 (1) juni 2004 (1) mars 2004 (1) november 2003 (1) augusti 2003 (1) maj 2003 (1) mars 2003 (1) februari 2003 (1) oktober 2002 (1) mars 2002 (1) oktober 1999 (1) november 1998 (1) april 1996 (1) april 1995 (1) januari 1994 (1) mars 1976 (1)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
Articles
Skrivelse till Saab AB's bolagsstämma den 16 april 2009
Skrivelse till bolagsstämman 2009 för Saab AB med frågor och yrkanden avseende honoreringen av licensavtalet med GP&C Systems International AB.
“The success of Saab and all our partners depends on our capability to be competitive. We also know that our success is short lived unless it is built on a proper business conduct. Saab’s reputation for honesty and integrity must not be put at risk by accusations of improper business behavior.”
(CEO Åke Svensson’s preface to “Business ethics and trade practices” at www.saabgroup.com)
Konkurrensverket fick en anmälan den 13 januari i år från det svenska företaget GP&C Systems International AB (GP&C). GP&C innehar Håkan Lans’ världspatent på navigationsutrustning för flyg och båttrafik. Anmälan avser licensavgifter avseende positionerings- och kommunikationssystem.

Av anmälan framgår att Saab inte betalar licensavgifter. Skälet är att Saab anser sig vara diskriminerat om Saab skulle betala, eftersom andra tillverkare av samma utrustning inte betalar. Saab skulle då komma i ett ofördelaktigt kostnadsläge gentemot sina konkurrenter.

Det ligger självklart i Saabs aktieägarintresse att företaget inte får onödiga kostnader. Det är därför bra att Saab har reagerat mot en ojuste konkurrenssituation.

Emellertid är det inte bra om denna reaktion medför att ett företag med världspatent inte får in sina licensavgifter. Det undergräver inte bara detta företags ekonomi utan också tilltron till patentsystemet. GP&Cs möjlighet att kunna sälja och få betalt för sina patenträttigheter har följaktligen blivit uppmärksammat långt utanför Sveriges gränser. Om inte ett företag med världspatent kan skydda sin patenterade äganderätt, vilka skydd och utkomstmöjligheter finns det då för andra uppfinnare och forskare? – har det frågats. Att värna de immateriella rättigheterna, Intellectual Property Rights, har blivit en allt viktigare del av försvaret för äganderätten och marknadsekonomin.

Dessbättre kan Saab undvika att bli diskriminerat, utan att det sker på patentägarens bekostnad. Om Saab och de andra tillverkarna tecknar och betalar licenser med GP&C, blir konkurrensläget oförändrat för Saab.

Till yttermera visso har en av Saab’s konkurrenter, det norska företaget Jotron, meddelat att det reserverat medel att betala GP&C så fort andra tillverkare betalar.

Mot denna bakgrund, och med särskild hänsyn tagen till

- att Saab inte heller framgent blir diskriminerat,
- Saab Group Code of Conduct,
- att Saab har anslutit sig till OECD Guidelines for Multinational Enterprises och FN’s Global Compact;

Önskar jag att bolagsstämman får svar på följande frågor:

1. Hur mycket skulle Saab ha betalat till GP&C under 2008 respektive åren dessförinnan om licensavtalet hade honorerats?
2. Har Saab reserverat detta belopp?

Yrkar jag att bolagsstämman beslutar att Saab:

1. Före den 1 juni 2009 betalar licensavgifter till GP&C för all tillverkning som skett till och med 2008,
2. Även i fortsättningen betalar för pågående och framtida tillverkning i enlighet med licensavtalet,
3. Verkar för att andra tillverkare förfar på samma sätt som Saab, för att därigenom undvika att Saab blir diskriminerat.


Den 23 februari 2009


Carl-Johan Westholm