Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
January 2017 (2) November 2016 (3) October 2016 (1) September 2016 (2) August 2016 (1) July 2016 (2) June 2016 (2) May 2016 (3) April 2016 (2) March 2016 (3) January 2016 (1) December 2015 (1) November 2015 (2) October 2015 (2) September 2015 (2) August 2015 (1) June 2015 (1) May 2015 (2) April 2015 (3) March 2015 (1) January 2015 (2) December 2014 (5) November 2014 (4) October 2014 (3) June 2014 (3) May 2014 (3) April 2014 (4) March 2014 (3) February 2014 (2) January 2014 (1) December 2013 (4) November 2013 (1) October 2013 (4) September 2013 (2) August 2013 (3) May 2013 (4) April 2013 (2) March 2013 (2) February 2013 (2) January 2013 (3) December 2012 (3) November 2012 (1) October 2012 (4) September 2012 (1) August 2012 (1) July 2012 (4) May 2012 (2) April 2012 (4) February 2012 (2) January 2012 (6) December 2011 (1) November 2011 (2) October 2011 (4) September 2011 (3) August 2011 (2) July 2011 (1) June 2011 (3) May 2011 (2) April 2011 (2) March 2011 (2) February 2011 (3) January 2011 (3) December 2010 (3) November 2010 (4) October 2010 (4) September 2010 (4) August 2010 (5) July 2010 (5) June 2010 (4) May 2010 (3) April 2010 (3) March 2010 (2) February 2010 (6) January 2010 (5) December 2009 (2) November 2009 (5) October 2009 (8) September 2009 (2) August 2009 (1) July 2009 (3) June 2009 (3) May 2009 (4) April 2009 (5) March 2009 (4) February 2009 (3) January 2009 (4) December 2008 (7) November 2008 (8) October 2008 (10) September 2008 (5) August 2008 (10) July 2008 (5) June 2008 (10) May 2008 (14) April 2008 (8) March 2008 (11) February 2008 (11) January 2008 (14) December 2007 (12) November 2007 (12) October 2007 (11) September 2007 (9) August 2007 (14) July 2007 (5) June 2007 (11) May 2007 (18) April 2007 (13) March 2007 (12) February 2007 (7)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
If you are state blind, you do not see that state power is about right and wrong. State blindness is a special case of moral blindness. A moral blind person cannot see that any choice has a moral dimension. It is difficult to discuss paintings with a colour blind person - and to discuss politics with a state blind person.
Friday 20, January 2017. Posted at 11:36
Regeringen idag om immaterialrättsbrott
Pressmeddelande idag från regeringen:
Utredning om straffskalorna för vissa allvarliga immaterialrättsbrott.
Regeringen har beslutat att en utredning ska överväga straffskalorna för vissa allvarliga immaterialrättsintrång.

Kommentar av Uppfinnarkollegiet:

Det är ett bra initiativ av regeringen, säger Uppfinnarkollegiets ordförande Carl-Johan Westholm i en kommentar. Men de som drabbas av patentintrång behöver statsmaktens direkta stöd för att få sin sak rättmätigt prövad. Det är ofta en stor obalans i resurser mellan det etablerade företag som gör intrång och det snilleföretag som drabbas i början av sin utveckling, säger Westholm.

Friday 06, January 2017. Posted at 09:48
Patentkampanj?
Den 3 januari undertecknade två statsråd och en generaldirektör gemensamt en artikel, vilket är mycket ovanligt. I artikeln aviserades att staten skulle öka medvetenheten om det angelägna i att söka patent.

Om detta har Dan Brändström och jag från Uppfinnarkollegiet gjort vissa reflektioner (Articles, January 2017)
Thursday 24, November 2016. Posted at 09:47
Många har svårt med enkla jobb
I SvD idag har jag nedtecknat några reflektioner om enkla jobb (Articles November 2016). Inte alls några originella tankar, men det är alltför sällan det sägs att om ett jobb är viktigt eller oviktigt beror inte på om det är enkelt eller svårt - utan på om det efterfrågas, d v s det finns någon eller några som finner det viktigt nog att betala för.

Redan August Strindberg var för övrigt inne på att beskriva den vetenskapliga meningslöshet som han kallade "knappologi" - d v s att systematiskt kategorisera och förteckna så många olika varianter på knappar som kan finnas. Ett inte helt enkelt jobb, kanske, men utan värde för mänskligheten eller någon människa, utom möjligen för knappologen, som troligen tvingas göra det till en ideell syssla.
Tuesday 15, November 2016. Posted at 20:13
Skiljedomen idag GP&C v Saab TransponderTech

Pressmeddelande den 15 november 2016 från GP&C Systems International AB:

Håkan Lans välkomnar dagens skiljedom mellan GP&C Systems International AB (GP&C) och Saab TransponderTech (STT)

Även om parterna vunnit och förlorat olika delfrågor är Håkan Lans på det hela taget nöjd med utfallet.

Det har enligt Håkan Lans funnits några grundläggande frågor som förföljt parterna och förgiftat deras relation under mer än ett decenniums tid:

Diskriminering/royaltybefrielse

- Målet rör den sk. AIS-tekniken, som blivit obligatorisk världsstandard för sjöfarten.

- År 2004 tog AIS-marknaden fart på allvar. Saab påstod sig då vara diskriminerat i relation till aktörer som struntade i Lans patentet och som utnyttjade tekniken utan att betala royalty – dvs aktörer som avsiktligt valde att göra patentintrång. Saab hävdade att den omständigheten att GP&C inte väckte talan om patentintrång mot var och en av dessa intrångsgörare gav Saab rätt att fortsätta utnyttja Håkans Lans uppfinning utan att betala någon ersättning - trots att parterna hade enats om att en royalty skulle utgå. Saab frös därför alla royaltybetalningar.

- I koncernredovisningen år 2008 kallade Saab sin kommersialisering av AIS-tekniken som ett ”framgångsexempel” och beskrev hur en stor del av världens kuster hade utrustats med Saabs system. Ändå yrkade Saab i det nu avslutade skiljeförfarandet på nytt royaltybefrielse för all sin försäljning i tiden efter 2004.

- Men skiljenämnden slår fast att det när avtalet ingicks måste ”ha stått klart för STT [Saab] att GP&C:s ekonomiska förmåga att ingripa mot intrångsgörare var begränsad och att det därför inte var sannolikt att GP&C skulle kunna ingripa mot samtliga eventuella intrångsgörare” (domen, st. 304).

- Yrkandet om royaltybefrielse lämnades därför utan bifall – en mycket viktig framgång, enligt Håkan Lans.

Royaltynivån

- När Saab år 2010 – efter att ha innehållit all royalty i 5-6 år – temporärt började betala viss royalty på nytt valde Saab ensidigt att halvera royaltysatsen från avtalade 10 % till enbart 5 %. I det nu avslutade skiljeförfarandet yrkade Saab i linje härmed att skiljenämnden skulle jämka royaltysatsen och fastställa denna till 3 % eller någon annan procentsats under avtalade 10 %.

- Skiljenämnden konstaterar emellertid att det ”inte föreligger tillräckliga skäl och omständigheter för en jämkning av procentsatsen”. Även detta yrkande lämnades alltså utan bifall.


Vad som grundar rätt till royalty

Skiljenämnden har gått på Saabs linje när det gäller vilken typ av försäljning det är som ska vara royaltygrundande.

Vad blir nästa steg?

Nu är det äntligen dags för Saab att betala sin kvarvarande skuld – och de betydande räntor som uppstått när Saab under långa perioder innehållit royalty och sedan bara betalat halv royalty, menar Lans. Vidare:

Avtalet ger GP&C rätt att granska Saabs räkenskaper för att fastställa hur stor Saabs skuld är. I över 10 års tid har GP&C försökt göra denna rätt gällande. Men Saab har med olika motiveringar nekat GP&C insyn. Domen öppnar för revision. Sedan är det dags för betalning och ett slutligt avslut.

Skiljenämnden har ålagt GP&C att utge ersättning för en mindre del av Saabs rättegångskostnader. Detta kan framstå som omotiverat eftersom Saab förlorade i flera delfrågor av övergripande betydelse. Men på det stora hela är detta av marginell betydelse eftersom det nu är klarlagt att GP&C har betydande fordringar på obetald royalty, säger Håkan Lans.

Uppfinnarkollegiet:

GP&Cs och Håkan Lans rådgivare under tiotalet år, Carl-Johan Westholm, som också är ordförande i Uppfinnarkollegiet, säger i en kommentar att hela denna långa process ger anledning till eftertanke och omprövning, både hos regering och riksdag, och inte minst näringslivets huvudorganisationer Företagarna och Svenskt Näringsliv. Här har i ett halvår diskuterats mest om vinsttak för välfärdsföretag - medan snilleföretagens villkor lämnats åt sitt öde, eller i händerna på storföretagsledningar som ogenerat kan köra över enskilda uppfinnare och konstruktörer. Men utan snilleföretag i längden ingen välfärd och inga välfärdsföretag, säger Carl-Johan Westholm.
Sunday 13, November 2016. Posted at 14:08
Platsannons: Informationstaktiker
Sedan några år har en ny titel, möjligen också funktion, dykt upp i platsannonser och hos myndigheter och företag: STRATEG. Näringslivsstrateg hos länsstyrelsen, informationsstrateg hos x-verket, marknadsstrateg hos AB Y-produkter.

Jag har länge förundrats över att ingen reagerat. Och alldeles särskilt över bristen på TAKTIKER. Som bekant har ju en genomtänkt verksamhet både en strategi och en taktik.

Eller kan det vara så enkelt som att STRATEG låter finare än TAKTIKER?
Sunday 30, October 2016. Posted at 17:13
Bengt-Arne Vedins fond för innovation och kreativitet
Igår kväll fick jag ett mail från Bengt-Arne Vedin:

"Bäste Carl-Johan:
I samband med min födelsedag skapades en fond ur vilken jag och en stipendiekommitté kan dela ut skattefria stipendier. Ur denna har vi beslutat tilldela Dig (sedvanliga) 8000:-. Fonden förvaltas av KTH ---.

Vårt motiv---:

Carl-Johan Westholm för hans ledarskap i UppfinnarKollegiet och särskilt hans ansträngningar att försvara enskilda uppfinnares rätt mot finansiellt starka och uthålliga storföretag."

Jag brukar inte skriva om personliga saker på denna hemsida/blog som samlar mina publicerade artiklar och en del opublicerade observationer och reflektioner. Men denna gång gör jag ett undantag.

Jag blev mycket överraskad, rörd och hedrad.


Thursday 15, September 2016. Posted at 20:30
Uppfinnare i djungeln
"Det talas mycket om företagsklimatet. Men företag har inga känslor. Det här däremot företagare. Vi borde därför också tala om hur vi uppnår ett gott företagarklimat. Ett sådant omfattar inte bara skatter och regler, utan även förutsättningarna för uppfinnare. De skulle kunna förbättras med en vassare lagstiftning mot patentintrång, som borde jämställas med brott.

Djungelns lag har brister i rättssäkerheten."

Det är slutsatsen i en op-ed i SvD den 15 september (Se Articles September 2016)
Friday 09, September 2016. Posted at 20:45
Ny klargörande bok: Frihet, makt och moral
"Vad är egentligen svenska värderingar? Carl-Johan Westholm läser en bok av professor emeritus Stefan Björklund, och finner ett verk långt bortom tv-studiornas statsvetenskapliga floskelbingo."

Denna introduktionstext till min anmälan av Stefan Björklunds bok "”Frihet, makt och moral. John Locke och Immanuel Kant” (Carlssons Bokförlag) var författad av Svensk Tidskrifts redaktion. Ja, så kan man också uttrycka det. (Se Articles September 2016).
Wednesday 03, August 2016. Posted at 09:18
Välfärdsstat och välfärdssamhälle
I en artikel i Det Goda Samhället (Articles, August 2016) anknyter jag till två saker som utgavs för omkring 30 år sedan i Sverige; sällan refererade till och kanske bortglömda.
Monday 25, July 2016. Posted at 20:29
Lägesrapport om Håkan Lans juridiska processer 160724
1. I USA avslutades 2012 en tvist mellan Håkan Lans och dennes första advokater. Håkan Lans och Uniboard AB hade stämt advokaterna för felaktig processföring (”malpractice”) i målet mot Gateway för patentintrång avseende färggrafik för datorer. Domaren ansåg att stämningen i patentmålet mot amerikanska Gateway (numera ägt av taiwanesiska Acer) hade skett i fel namn, i Håkan Lans namn istället för i hans helägda bolag Uniboards namn, och togs därför inte upp. Tvisten med advokaterna avslutades efter det att domaren hade avlidit och ersatts av en ny. Håkan Lans har förklarat sig nöjd med förlikningen.

2. Lans och Uniboard dömdes, p g a att domaren ansåg att stämningen för patentintrång hade skett av fel ägare, att ersätta Gateways rättegångskostnader (undantag från amerikansk praxis). Acer/Gateway begärde sedan att svenska domstolar skulle bekräfta domen. Svea hovrätt gav Acer rätt. Lans/Uniboard begärde prövningstillstånd av HD, vilket avslogs i april 2015. Lans/Uniboard betalade därefter drygt 17 miljoner kr till Acer.

3. I oktober 2015 ingavs en resningsansökan till HD. HDs förre ordförande, justitierådet Johan Munck, skriver i ett rättsutlåtande (bilaga till resningsansökan) att det från rättvisesynpunkt är angeläget att Håkan Lans och Uniboard kan utverka resning i målet. (”I det svenska målet måste då som jag ser det domstolen självständigt pröva om det är styrkt att Håkan Lans och Uniboard enligt amerikansk rätt ådragit sig skyldighet att ersätta motpartens rättegångskostnader. Någon sådan prövning kan inte anses ha ägt rum”.)

4. Den svenska flygplans- och försvarsmaterieltillverkaren Saab befinner sig i en tvist med Håkan Lans bolag GP&C Systems International AB (GP&C) sedan tiotalet år tillbaka. Tvisten rör betalningen för GP&Cs navigationspatent som blivit obligatorisk världsstandard för sjöfart, AIS (Automatic Identification System), där Saab varit och är världsmarknadsledande. Saab förvärvade 1998 patentet (som gick ut 2012) från statliga Rymdbolaget och övertog dess avtal med GP&C.

a. ”Ett framgångsexempel”, kallade Saab sin försäljning av AIS-produkter (bl a basstationer kring världens kuster och floder) i sin årsredovisning 2008. ”En förlustverksamhet”, har Saabs advokat senare kallat det i en skrivelse i den pågående tvisten.

b. Håkan Lans tog personligt ansvar för stora lån för att bekosta utvecklingen; han bildade GP&C för att fakturera licensintäkter och kunna betala tillbaka lånen.

c. EU validerade patentet för 200 miljoner euro.

d. Tvisten gäller
- vad som är licensgrundande (”produktdefinitionen”). GP&C menar att transpondrar, basstationer och nätverk ingår, Saab endast en mindre del av de totala intäkterna av den försäljning som patentet genererat.
- Saab vill inte tillåta GP&Cs revisorer att, trots avtal, få full insyn i AIS-försäljningen (”affärshemligheter”).

e. Tvisten om produktdefinitionen och Saabs skyldighet att erlägga licensavgift har av GP&C hänskjutits till en skiljenämnd. GP&C fick av denna tillstånd att redan före skiljedomen hos domstol begära edition, dvs rätt att få kopior, av Saabs aktuella böcker, vilket Saab motsatte sig. Svea Hovrätt gick, efter ändring av tingsrättens beslut, Saab till mötes. GP&C begärde då prövningstillstånd hos HD, vilket avvisades i december 2015. Tvisten är åter aktiverad hos skiljenämnden.

f. Till skillnad från de flesta skiljemål är det mesta offentligt – materialet finns dokumenterat i editionsprocessen hos HD.

g. Skiljenämnden har slutförhandling i Stockholm den 22-29 augusti 2016.

h. I Saabs årsredovisning 2015, som godkändes på bolagsstämman den 14 april 2016, omnämns tvisten med GP&C, dock utan namns nämnande:

"Saab har en rättslig tvist rörande avtalstolkning, där en negativ utgång inte är sannolik och mot den bakgrunden har ingen avsättning gjorts. För det fall tvisten mot förmodan skulle resultera i en negativ utgång för Saab, kan det dock inte uteslutas att den finansiella påverkan inte kommer att vara oväsentlig."
Older postings »
« Newer postings
page 1 / 48