Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
november 2021 (1) september 2021 (1) juni 2021 (1) januari 2021 (1) december 2020 (1) november 2020 (1) september 2020 (2) augusti 2020 (2) juli 2020 (1) maj 2020 (1) april 2020 (2) mars 2020 (1) februari 2020 (2) januari 2020 (1) december 2019 (1) oktober 2019 (2) september 2019 (1) augusti 2019 (1) juni 2019 (1) maj 2019 (1) mars 2019 (2) februari 2019 (1) december 2018 (1) november 2018 (2) september 2018 (1) juli 2018 (1) maj 2018 (2) april 2018 (1) mars 2018 (2) februari 2018 (1) januari 2018 (1) december 2017 (1) november 2017 (1) oktober 2017 (1) september 2017 (1) augusti 2017 (1) juni 2017 (3) april 2017 (1) februari 2017 (2) januari 2017 (2) november 2016 (3) oktober 2016 (1) september 2016 (2) augusti 2016 (1) juli 2016 (2) juni 2016 (2) maj 2016 (3) april 2016 (2) mars 2016 (3) januari 2016 (1) december 2015 (1) november 2015 (2) oktober 2015 (2) september 2015 (2) augusti 2015 (1) juni 2015 (1) maj 2015 (2) april 2015 (3) mars 2015 (1) januari 2015 (2) december 2014 (5) november 2014 (4) oktober 2014 (3) juni 2014 (3) maj 2014 (3) april 2014 (4) mars 2014 (3) februari 2014 (2) januari 2014 (1) december 2013 (4) november 2013 (1) oktober 2013 (4) september 2013 (2) augusti 2013 (3) maj 2013 (4) april 2013 (2) mars 2013 (2) februari 2013 (2) januari 2013 (3) december 2012 (3) november 2012 (1) oktober 2012 (4) september 2012 (1) augusti 2012 (1) juli 2012 (4) maj 2012 (2) april 2012 (4) februari 2012 (2) januari 2012 (6) december 2011 (1) november 2011 (2) oktober 2011 (4) september 2011 (3) augusti 2011 (2) juli 2011 (1) juni 2011 (3) maj 2011 (2) april 2011 (2) mars 2011 (2) februari 2011 (3) januari 2011 (3) december 2010 (3) november 2010 (4) oktober 2010 (4) september 2010 (4) augusti 2010 (5) juli 2010 (5) juni 2010 (4) maj 2010 (3) april 2010 (3) mars 2010 (2) februari 2010 (6) januari 2010 (5) december 2009 (2) november 2009 (5) oktober 2009 (8) september 2009 (2) augusti 2009 (1) juli 2009 (3) juni 2009 (3) maj 2009 (4) april 2009 (5) mars 2009 (4) februari 2009 (3) januari 2009 (4) december 2008 (7) november 2008 (8) oktober 2008 (10) september 2008 (5) augusti 2008 (10) juli 2008 (5) juni 2008 (10) maj 2008 (14) april 2008 (8) mars 2008 (11) februari 2008 (11) januari 2008 (14) december 2007 (12) november 2007 (12) oktober 2007 (11) september 2007 (9) augusti 2007 (14) juli 2007 (5) juni 2007 (11) maj 2007 (18) april 2007 (13) mars 2007 (12) februari 2007 (7)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
If you are state blind, you do not see that state power is about right and wrong. State blindness is a special case of moral blindness. A moral blind person cannot see that any choice has a moral dimension. It is difficult to discuss paintings with a colour blind person - and to discuss politics with a state blind person.
söndag 29, april 2007. Posted at 21:06
Liberalliberalismen
Det finns socialliberaler, men inga liberalsocialister. Det finns nyliberaler, men inga nysocialister. Det finns kravliberaler, men inga kravsocialister.

Det finns Europaskeptiker, men inga Sverigeskeptiker.Det finns goda européer, men inga goda svenskar.

Åtminstone om man ska tro den offentliga politiska terminologin. Där är etiketter viktigare än etik.
söndag 29, april 2007. Posted at 17:53
Nationalekonomen Carl von Linné:
"De små utkast av den privata ekonomien lägga sannerligen grund till den stora, ty liksom ett stort träd kullkastas av stormen, då det ej på alla sidor är fäst med rötterne, alltså ock den publike hushållningen, då den ej är rotad på det privata."

Ur Carl von Linnés Resa till Skåne 1749.
torsdag 26, april 2007. Posted at 16:30
Rea SAS!
SAS är en halvsekelgammal skapelse, initierad av dåtidens Marcus Wallenberg. Den har länge överlevt sig själv. Halva aktiekapitalet från början statligt, hälften privat, med fördelningen 3/5 för svenska intressenter, 2/5 var för norska och danska.

Ett 30-tal fackföreningar organiserar den danska personalen. Nu strejkar återigen några av dem.

Kastrup har länge haft en kommersiellt omotiverad prioritering i verksamheten.

Om SAS privatiserades, skulle det unika inträffa att med ett beslut skulle tre regeringar kopplas från.

Senare skulle marknaden säkert ta hand om och omstrukturera bolaget. Svenska och norska resenärer skulle vinna tid, och pengar.

Men i väntan på detta borde den svenska regeringen sälja ut (här är detta ord korrekt använt, dvs realisera) sin andel. Och verka för att alla bolag konkurrerar på lika villkor.
måndag 23, april 2007. Posted at 08:13
Företagarnas nya VD har fel (SvD idag)
Jag känner inte Anna-Stina Nordmark-Nilsson, och hade aldrig hört talas om henne, innan jag läste i tidningarna om att hon tillträder som ny VD i Företagarna den 1 augusti. Följande reflektion berör därför inte henne som person, men är personlig i den meningen att jag själv var VD i Företagarna 1992-1997, och grundas på mina erfarenheter.

Jag är sedan 2002 vanlig medlem i Företagarna. Jag önskar henne all framgång, men noterar att den sista frågan i en två sidor stort uppslagen intervju med henne lyder: "Hur länge stannar du?"

I intervjun betonar hon att samhället förändras snabbt och att en opinionsbildande organisation måste vara snabbfotad:

"Men hon säger också att det är medlemmarna som ska formulera uppdraget".

Där han hon fel. En ledare ska visserligen vara lyhörd. Men det räcker inte. Att förvänta sig att uppdragsgivarna ska göra jobbet - nej, det går bara inte. Detta uttalande bekräftar vådan av att rekrytera en person utan erfarenhet av opinionsbildning som ledare till en organisation "vars huvuduppgift är att bedriva opinionsarbete" (SvD idag).

Nu kan sägas att den tillträdande VD:n inte menade så, eller så illa. Kanske, men då är det dåligt att slinta redan på den viktigaste formuleringen, nämligen den vad jobbet går ut på.

Tänk på några av de viktigaste opinionsbildarna - de har alla kännetecknats av att själva ta täten, att initiera, att formulera problemen, och möjligheterna.

Jag tror att en bra ledare för en näringspolitisk organisation måste vara genuint intresserad av politik - "a political animal but not a broiler".

En ledare ska vara som en vandrande enpersons-think tank, ständigt snappa upp nya idéer och ständigt fundera ut nya vinklingar, och göra nya observationer och analyser, för sig själv, och tillsammans med andra. Och sedan ha förmågan att föra ut dem, helst före andra, och på ett lättbegripligt och slående sätt.

Dessutom: koncentration och repetition av huvudbudskapet.

Det vilar ett stort ansvar på Företagarnas ordförande Jan Carlzon för denna rekryteringsprocess. Har han förvissat sig om att head-huntern betalar tillbaka arvodet (ofta en tredjedels årslön) inom två år om det visar sig vara en felrekrytering?

lördag 21, april 2007. Posted at 11:21
En ny påminnelse om vår statsblindhet
En ny påminnelse om vår statsblindhet nåddes oss i veckan när en arbetsgrupp i folkpartiet nedkom med ett förslag att Vård Av sjukt Barn (VAB) genom det allmännas försorg skulle utföras av bägge föräldrarna i lika stor omfattning.

Förslaget har emellertid vissa brister från illiberala utgångspunkter. Staten ska nämligen även framgent tillåta föräldrar att dela upp VAB-en hur de vill - det är bara VAB-ersättningen som ska delas mitt itu.

Det betyder att egenföretagare och andra med icke utbytbara jobb kommer att smita undan, och bara straffas med uteblivna bidrag.

Än värre, riktigt förmögna föräldrar, som har råd att strunta i bidrag, kommer att bestämma precis som de själva vill. Det är ett stötande inslag i ett illiberalt samhälle.

Om ensamstående föräldrar ska tillåtas vårda dubbelt har hittills inte framgått. Däremot verkar följande klart:

Äktenskap ska inte längre könskvoteras av staten. Däremot ska vård av sjuk avkomma göra det.

Sociala reformer utan liberalism trivs bäst i hägnet av ett starkt skattetryck (eller som Olof Palme sa: "Socialliberalismen är en ömtålig planta, som trivs bäst i hägnet av en stark socialdemokrati").
lördag 21, april 2007. Posted at 11:09
"Så skulle jag också ha sagt om jag inte hade haft något bra argument"
Ja, så föll orden ur förre finansminister Per Nuders mun i riksdagsdebatten nyligen - i en replik till efterträdaren Anders Borg (enligt en Eko-sändning i radion).

Det är en effektivt dräpande kommentar. Om Anders Borg svarade något vet jag inte. Men det finns egentligen bara ett svar som är bra:
"Så skulle jag också ha sagt om jag inte hade haft något bra argument".

Per Nuder har härmed introducerat perpetum mobile tekniken i den svenska politiken.

Jag vet inte om filibustertalarna i den amerikanska kongressen använder sig av denna. Men den kan brukas i det oändliga. "Sub speciae eternitatis", som Spinoza skulle ha muttrat.

Oavsiktligt har härmed ett sällsynt långsiktigt perspektiv förts in i den svenska finanspolitiken.
fredag 20, april 2007. Posted at 10:55
"Mänsklig utveckling i sin rikaste mångfald"
I det i dag utkomna numret av Captus (återges i Articles på denna sajt) finns en intervju med mig med denna rubrik - ett citat av Wilhelm von Humboldt.

Ett annat yngre, bara åttio år gammalt, citat som jag återger är "Rätt åt alla - orätt åt ingen". Det var en gång ett svenskt politiskt parti som hade det som slagord. Inte så dumt, eller hur?

Bägge dessa citat visar att djupaste övertygelser kan sammanfattas, och sammanfattas väl, i några få ord. Inga stora politiska förändringar har f ö genomförts utan att de presenterats i några lätt ihågkomna fraser. "Frasradikal" är ju ett glåpord. Men "frasgenomtänkt" - det är varje effektiv one-liner.

måndag 16, april 2007. Posted at 11:27
Medias opinionsmätningar - ett fall för PO?
Återigen kom i helgen en mätning av svenska folkets partisympatier. På tiondelsprocenten när redovisades svaren.

Och återigen redovisade media inte hur stort bortfallet varit. I allmänhet är det minst var femte väljare som inte nås av frågan.

Det gör att prognosvärdet av dessa undersökningar till och med är mer begränsat än vad som sedvanligt hävdas av den partisekr. som representerar det parti som för tillfället fått sämst siffror.

Om frågan gällde om allmänheten gillar blå eller röd tvål, då skulle bortfallet inte betyda så mycket om utfallet blev 70 mot 30. Men när tunna majoriteter kan betyda allt eller intet i politiken, då är bortfallet, och bortfallsanalyser, en avgörande del i trovärdigheten i undersökningen.

Borde inte den ofullständiga, eller rent ut sagt inkompetenta, redovisningen av de partipolitiska opinionsmätningarna vara något för PressOmbudsmannen (PO) att påtala?
söndag 15, april 2007. Posted at 21:42
"EU:s makt måste rullas tillbaka"
Ja, så lyder rubriken på en artikel på Expressens fjärde sida igår, undertecknad av en lång rad yngre borgerliga skribenter och politiker.

Äntligen! Utomordentligt! - frestas man utropa. Bara de inte kommer att kalla sig själva för "EU-skeptiker", för så kommer de säkert att betecknas av s k goda européer.

De är bara skeptiska till alltför mycket politisk makt till någon instans, vare sig den finns i Stockholm eller Bryssel.

Men det har visat sig lättare för många svenska goda - och godtrogna - borgare att bli statsblinda i Bryssel än i Stockholm.
måndag 09, april 2007. Posted at 18:01
67 Years Ago, Today: "Weser Übung"
A person, who in 1938 said that in two years, German troups should have occupied Norway and Denmark, that person should have been considered to be non-reliable.

TODAY, it is 67 years since the "Weser Exercise" began, and Oslo and Copenhagen got foreign troops on their streets.

Who is non-reliable today?
söndag 08, april 2007. Posted at 17:18
Löneskattebetalarnas Förening finns inte
Nästan varje viktig skatt har en viktig organisation som motståndare. Villaägarnas organisation har villaskatten under beskjutning, aktiespararna har kapitalskatterna, arbetsgivarna vill minska arbetsgivaravgifterna etc. Och vi har Skattebetalarnas Förening som anlägger en helhetssyn på skatter och offentliga utgifter.

Men vilken organisation ogillar speciellt skatter på de anställdas inkomster? Inte organiserar LO några demonstrationer för att sänka skatterna på sina medlemmars löner. TCO talar pliktskyldigast mot värnskatten. SACO ogillar definitivt denna skatt - men hörs inte så det dånar med krav på sänkt skatt på arbete, jämfört t ex med Villaägarnas envisa trummande.

Inte undra på att skatterna på arbete kommer att vara fortsatt höga. Till och med när regeringen sänker skatterna särskilt på låga löner, kommer sura miner från Norra Bantorget.

Vem bildar Löneskattebetalarnas Förening? Kanske en uppgift för Per Nuder. Han verkar vara på stridshumör.
söndag 08, april 2007. Posted at 15:27
Vad Jan Stenbeck sa om Carl Bildt och P G Gyllenhammar
Påskdagen till ära har som vanligt vid stora helgdagar DN.Debatt-sidans vardagliga karaktär av förkortad proklamationstext ur kommande propositioner eller utredningsbetänkanden utbytts mot något ståtligare, en sekulär predikan. Och inte helt ovanligt blev P G Gyllenhammar tillfrågad. Innehållet är välformulerat som alltid och denna gång lika kontroversiellt som högläsning i Peterskyrkan.

P G Gyllenhammar avgår till våren som ordförande i styrelsen i Kinnevik. Vad skulle Jan Stenbeck ha tyckt om att han en gång efterträdde honom på den posten?

Det har spekulerats en del. Men Tomas Fischer och jag kommer faktiskt ihåg ett yttrande av Kinneviks dåvarande huvudägare från 1992 om den två år tidigare avgångne Volvochefen. Denne hade ju ofta deltagit i samhällsdebatten. På 1970-talet skrev P G boken "Jag tror på Sverige" med en anslående bild av sig själv på omslaget.

Vårvintern 1992 träffade jag Jan Stenbeck på en middag som Tomas hade ordnat i Gamla Stan. Jag skulle med i styrelsen för Fischer Partners Fondkommission, och det var ju lämpligt att en delägare som Stenbeck fick bekanta sig med en blivande styrelseledamot.

Jag kommer ihåg två saker som Jan Stenbeck sa, som inte var riktigt politiskt korrekt, men kanske mer korrekt än det mesta som sas politiskt, då.

En av dessa var följande. Plötsligt sa Jan Stenbeck:

- Det finns en sak som förenar Carl Bildt och P G Gyllenhammar. (Paus för att invänta reaktionen). Det är att ingen av dem tror på Sverige.

måndag 02, april 2007. Posted at 10:04
One of the great ironies: London
"One of the great ironies of the past few decades is the way that London, the capital of a nation that rejected so many European dreams, has become the great European metropolis."

Ian Buruma in Financial Times today.