Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
January 2017 (2) November 2016 (3) October 2016 (1) September 2016 (2) August 2016 (1) July 2016 (2) June 2016 (2) May 2016 (3) April 2016 (2) March 2016 (3) January 2016 (1) December 2015 (1) November 2015 (2) October 2015 (2) September 2015 (2) August 2015 (1) June 2015 (1) May 2015 (2) April 2015 (3) March 2015 (1) January 2015 (2) December 2014 (5) November 2014 (4) October 2014 (3) June 2014 (3) May 2014 (3) April 2014 (4) March 2014 (3) February 2014 (2) January 2014 (1) December 2013 (4) November 2013 (1) October 2013 (4) September 2013 (2) August 2013 (3) May 2013 (4) April 2013 (2) March 2013 (2) February 2013 (2) January 2013 (3) December 2012 (3) November 2012 (1) October 2012 (4) September 2012 (1) August 2012 (1) July 2012 (4) May 2012 (2) April 2012 (4) February 2012 (2) January 2012 (6) December 2011 (1) November 2011 (2) October 2011 (4) September 2011 (3) August 2011 (2) July 2011 (1) June 2011 (3) May 2011 (2) April 2011 (2) March 2011 (2) February 2011 (3) January 2011 (3) December 2010 (3) November 2010 (4) October 2010 (4) September 2010 (4) August 2010 (5) July 2010 (5) June 2010 (4) May 2010 (3) April 2010 (3) March 2010 (2) February 2010 (6) January 2010 (5) December 2009 (2) November 2009 (5) October 2009 (8) September 2009 (2) August 2009 (1) July 2009 (3) June 2009 (3) May 2009 (4) April 2009 (5) March 2009 (4) February 2009 (3) January 2009 (4) December 2008 (7) November 2008 (8) October 2008 (10) September 2008 (5) August 2008 (10) July 2008 (5) June 2008 (10) May 2008 (14) April 2008 (8) March 2008 (11) February 2008 (11) January 2008 (14) December 2007 (12) November 2007 (12) October 2007 (11) September 2007 (9) August 2007 (14) July 2007 (5) June 2007 (11) May 2007 (18) April 2007 (13) March 2007 (12) February 2007 (7)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
If you are state blind, you do not see that state power is about right and wrong. State blindness is a special case of moral blindness. A moral blind person cannot see that any choice has a moral dimension. It is difficult to discuss paintings with a colour blind person - and to discuss politics with a state blind person.
Wednesday 18, September 2013. Posted at 21:46
"Låna till skattesänkning"
"Folkpartiet vill låna till skattesänkning!" - sa blivande partiordföranden Olof Palme anklagande till folkpartiledaren Bertil Ohlin i slutet av 1960-talet.

Nu hörs samma kritik mot regeringen från den socialdemokratiska oppositionen.

Det beklämmande är att bägge parter verkar överens om att det är fråga om ett lån.

Men om statens investeringar finansierades över en särskild investeringsbudget, då skulle ingen anklaga någon för att finansieringen skedde med lån. Och resten av statsbudgeten skulle gå med överskott, även med nya skattesänkningar.

Motsatsen till att låna är att spara. Ska staten spara till skattesänkningar? Hur går det till? Genom att skära ned på investeringar?

Monday 09, September 2013. Posted at 07:54
Saab v Håkan Lans/GP&C. I sammandrag.
I flygplanstillverkaren och försvarskoncernen Saabs årsredovisning för 2008 finns en helsida som beskriver hur Saab är världsledande i försäljningen av navigationsutrustning för trafik på havet. De flesta av världens kuster har utrustats med Saabs basstationer för den obligatoriska världsstandarden AIS (Automatic Identification System).

Vad som inte framgår av årsredovisningen är att denna försäljning sker tack vare uppfinnaren Håkan Lans navigationspatent. Saab befann sig vid bolagsstämman 2009 sedan flera år i en tvist med Håkan Lans bolag GP&C Systems International AB (GP&C). Till stämman hade därför Håkan Lans rådgivare Carl-Johan Westholm, tidigare VD i bl a Företagarna och Svensk Handel, idag ordförande i Uppfinnarkollegiet, som aktieägare lämnat in en skrivelse, som yrkade att stämman skulle uttala att Saab borde betala enligt det mellan GP&C och Saab gällande avtalet.

Styrelsen hade yrkat avslag, och det blev också stämmans beslut. Men innan dess hade Saabs styrelseordförande Marcus Wallenberg, efter det att Carl-Johan Westholm förklarat bakgrunden, försäkrat stämman att ”Saab skulle göra rätt för sig” (återgivet i Dagens Industri 2009-04-17)

Saabs jurister och GP&Cs Westholm förhandlade sedan i omgångar. Så småningom kom Saab med ett slutligt bud till förlikning, som GP&C inte accepterade, men som Saabs fullföljde med en utbetalning av royalties för ett antal år tillbaka i tiden. Skulle GP&Cs sedan fortsätta tvista, tog sig Saab rätten att kräva återbetalning på den summan.

Håkan Lans tog betänketid, det är påfrestande på flera sätt för ett litet företag att tvista med ett stort. Men 2012 begärde GP&C skiljedom mot Saab. Håkan Lans hade skuldsatt sig för att betala utvecklingskostnaderna, och inte tagit ut någon ersättning själv för allt arbete. Saabs bud täckte bara en bråkdel av detta.

Som jämförelse kan nämnas att EU hade låtit validera Lans navigationspatent för en kostnad på närmare 200 miljoner euro. Det ger en uppfattning om värdet av patentet.

Skiljedomar är vanligen inte offentliga. Men i detta fall finns offentligt material hos Stockholms tingsrätt. Saab har nämligen inte velat lämna ut tillräckligt med de fakturaunderlag, som royalties till GP&C baseras på. GP&C har därför begärt s k edition hos tingsrätten, dvs att tingsrätten ska döma Saab att till GP&C lämna ut materialet. Och editionshandlingarna är offentliga.

Saab argumenterar starkt emot, och hävdar att det vore röjande av affärshemligheter. GP&C svarar att det inte har för avsikt att röja något, men har rätt att för egen del kontrollera avtalspartens underlag.

Saab beskriver användningen av Håkans Lans uppfinning som förlustbringande – samma uppfinning som i årsredovisningen 2008 kallas ”framgångsexempel”.

Saab säger till GP&C att försäljningen skett i dotterbolaget Saab TransponderTech, med förlust. Men om nu försäljningen har täckt det mesta av världens kuster, och beskrivits som ett ”framgångsexempel” för aktieägarna – vart har då pengarna tagit vägen? Har de gått in i den stora koncernens kassa, eller i några bolag utanför Sverige, mer eller mindre ägda av Saab?

Oavsett om verksamheten gett vinst eller förlust, är royaltyavtalet mellan Saab och GP&C inte grundat på resultatet utan försäljningssumman.

Saabkoncernens omsättning under de aktuella första tio åren på 2000-talet har redovisats till omkring 20 miljarder kronor per år. Av försäljningen har 10-15 procent angetts som icke-militär utrustning.