Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
January 2017 (2) November 2016 (3) October 2016 (1) September 2016 (2) August 2016 (1) July 2016 (2) June 2016 (2) May 2016 (3) April 2016 (2) March 2016 (3) January 2016 (1) December 2015 (1) November 2015 (2) October 2015 (2) September 2015 (2) August 2015 (1) June 2015 (1) May 2015 (2) April 2015 (3) March 2015 (1) January 2015 (2) December 2014 (5) November 2014 (4) October 2014 (3) June 2014 (3) May 2014 (3) April 2014 (4) March 2014 (3) February 2014 (2) January 2014 (1) December 2013 (4) November 2013 (1) October 2013 (4) September 2013 (2) August 2013 (3) May 2013 (4) April 2013 (2) March 2013 (2) February 2013 (2) January 2013 (3) December 2012 (3) November 2012 (1) October 2012 (4) September 2012 (1) August 2012 (1) July 2012 (4) May 2012 (2) April 2012 (4) February 2012 (2) January 2012 (6) December 2011 (1) November 2011 (2) October 2011 (4) September 2011 (3) August 2011 (2) July 2011 (1) June 2011 (3) May 2011 (2) April 2011 (2) March 2011 (2) February 2011 (3) January 2011 (3) December 2010 (3) November 2010 (4) October 2010 (4) September 2010 (4) August 2010 (5) July 2010 (5) June 2010 (4) May 2010 (3) April 2010 (3) March 2010 (2) February 2010 (6) January 2010 (5) December 2009 (2) November 2009 (5) October 2009 (8) September 2009 (2) August 2009 (1) July 2009 (3) June 2009 (3) May 2009 (4) April 2009 (5) March 2009 (4) February 2009 (3) January 2009 (4) December 2008 (7) November 2008 (8) October 2008 (10) September 2008 (5) August 2008 (10) July 2008 (5) June 2008 (10) May 2008 (14) April 2008 (8) March 2008 (11) February 2008 (11) January 2008 (14) December 2007 (12) November 2007 (12) October 2007 (11) September 2007 (9) August 2007 (14) July 2007 (5) June 2007 (11) May 2007 (18) April 2007 (13) March 2007 (12) February 2007 (7)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
If you are state blind, you do not see that state power is about right and wrong. State blindness is a special case of moral blindness. A moral blind person cannot see that any choice has a moral dimension. It is difficult to discuss paintings with a colour blind person - and to discuss politics with a state blind person.
Thursday 23, October 2014. Posted at 09:36
Överskottsmålet ger underskott i investeringar
Idag presenterar regeringen sin budget. Av en ren händelse råkade min artikel som berör statsbudgetens överskottsmål bli färdig förra veckan, så ämnet passade utmärkt en dag som denna i Svenska Dagbladet (Articles October 2014)
Friday 10, October 2014. Posted at 16:39
När även Kamprad skulle ha gått bet
Uppfinnarkollegiet är en liten ideell sammanslutning som grundades 1992 av Curt Nicolin, som blev dess första ordförande, och Gad Rausing, Sam Nilsson och Håkan Lans. Det är sedan en tid en del av Svenska Uppfinnareföreningen. Dan Brändström och jag har omväxlande varit ordförande och vice ordförande.

Innovationsfrågor blir allt aktuellare i näringspolitiken. Med denna artikel (Articles October 2014) vill vi betona statens roll att främja lag och ordning inom upphovsrätten.
Sunday 05, October 2014. Posted at 09:06
Samhället är större än staten
I ministären Bildts regeringsförklaring 1991 fanns en formulering som utan svårighet, ja, med fördel, skulle ha kunnat upprepas av senare regeringar: "Samhället är större än staten".

Så har inte skett. Tvärtom. I en artikel i Dagens Nyheter idag, signerad av den nymoderate partisekreteraren, används "samhället" mer än en gång som beteckning på "staten".

Sällan har ett ideologiskt haveri kunnat påvisas så enkelt.