Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
January 2017 (2) November 2016 (3) October 2016 (1) September 2016 (2) August 2016 (1) July 2016 (2) June 2016 (2) May 2016 (3) April 2016 (2) March 2016 (3) January 2016 (1) December 2015 (1) November 2015 (2) October 2015 (2) September 2015 (2) August 2015 (1) June 2015 (1) May 2015 (2) April 2015 (3) March 2015 (1) January 2015 (2) December 2014 (5) November 2014 (4) October 2014 (3) June 2014 (3) May 2014 (3) April 2014 (4) March 2014 (3) February 2014 (2) January 2014 (1) December 2013 (4) November 2013 (1) October 2013 (4) September 2013 (2) August 2013 (3) May 2013 (4) April 2013 (2) March 2013 (2) February 2013 (2) January 2013 (3) December 2012 (3) November 2012 (1) October 2012 (4) September 2012 (1) August 2012 (1) July 2012 (4) May 2012 (2) April 2012 (4) February 2012 (2) January 2012 (6) December 2011 (1) November 2011 (2) October 2011 (4) September 2011 (3) August 2011 (2) July 2011 (1) June 2011 (3) May 2011 (2) April 2011 (2) March 2011 (2) February 2011 (3) January 2011 (3) December 2010 (3) November 2010 (4) October 2010 (4) September 2010 (4) August 2010 (5) July 2010 (5) June 2010 (4) May 2010 (3) April 2010 (3) March 2010 (2) February 2010 (6) January 2010 (5) December 2009 (2) November 2009 (5) October 2009 (8) September 2009 (2) August 2009 (1) July 2009 (3) June 2009 (3) May 2009 (4) April 2009 (5) March 2009 (4) February 2009 (3) January 2009 (4) December 2008 (7) November 2008 (8) October 2008 (10) September 2008 (5) August 2008 (10) July 2008 (5) June 2008 (10) May 2008 (14) April 2008 (8) March 2008 (11) February 2008 (11) January 2008 (14) December 2007 (12) November 2007 (12) October 2007 (11) September 2007 (9) August 2007 (14) July 2007 (5) June 2007 (11) May 2007 (18) April 2007 (13) March 2007 (12) February 2007 (7)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
If you are state blind, you do not see that state power is about right and wrong. State blindness is a special case of moral blindness. A moral blind person cannot see that any choice has a moral dimension. It is difficult to discuss paintings with a colour blind person - and to discuss politics with a state blind person.
Friday 27, May 2016. Posted at 14:18
Enighet om fel sak
Hur statens finanser redovisas kan för många förefalla vara ett trist och oviktigt ämne. Kanske det är en förklaring till vissa egendomligheter i det politiska livet, t ex den att regeringen och alliansen förefaller eniga om ett balans- eller överskottsmål i statsbudgeten - men inte gör någon skillnad mellan utgifter för investeringar och för konsumtion.

Hade det synsättet dominerat när svenska staten en gång skulle låna pengar för att bygga Statens Järnvägars stambanor, då hade det inte blivit mycket till järnväg i Sverige - om inte staten låtit ett privat företag, eller flera, bygga och äga stambanorna istället. För privata företag kan ju låna till investeringar. Den som sätter sig i skuld kan investera, på vinst och förlust.

Men infrastruktur är ofta per definition s k naturliga monopol - och om det inte regleras blir de lätt onaturliga monopol.

Jag återkommer till detta ämne i Svensk tidskrift (Articles May 2016).Sunday 15, May 2016. Posted at 15:11
Lars Gustafsson 80 på tisdag, "Att skriva för SAF...":
"Lars Gustafsson har ett ganska omfattande filosofiskt och essäistiskt författarskap på sitt samvete som mest kommer att intressera avhandlingsförfattare i framtiden. Detsamma gäller väl hans tjänstgöring i de libertarianska trupperna. Att skriva för SAF (numera Svenskt näringsliv) sågs – av flera än man kan tro – som att han sålde sig för pengar som en fri författare inte borde tävla om."

Det skrev Magnus Ringgren på Aftonbladets kultursida den 3 april i en minnesruna över Lars Gustafsson, som den 17 maj, på tisdag, skulle ha fyllt 80 år.

"Lars G 80" - jag stirrar i min kalender, i den anteckning jag gjorde i början av året. Saknaden stirrar tillbaka.

Det Lars skrev 1979 för SAF "Offentligheter som förändras" var en expertrapport till SAF-kongressen 1980. Där myntades uttrycket "problemformuleringsprivilegiet".

Ja, pengar från den offentliga sektorn, dvs skattebetalarna, dvs via de politiska beslutsfattarna, de kan en författare få utan att sälja sig. Men pengar som inte passerat de politiska beslutskvarnarna och sammanträdestimmarna, de pengarna kan en författare sällan få utan att sälja sig.

Exemplet är en bra illustration till hur avgörande problemformuleringen är för förståelsen av den verklighet vi lever i, och lever av.Sunday 01, May 2016. Posted at 08:27
Lars Gustafssons problemformuleringsprivilegium
Genom att mynta detta långa uttryck och förklara detta begrepp, så erövrade paradoxalt nog Lars Gustafsson själv en del av detta, en erövring som började 1979. Jag skriver om det i en gästkrönika i SvD idag. (Articles May 2016).

Paradoxalt, förresten? Jag tror Lars kanske skulle ha invänt lite vänligt och fundersamt, att när ordet "paradoxalt" används, så är det sällan något förvånande som sägs, bara ouppmärksammat. Paradoxalt är när teori och verklighet inte tycks stämma överens - men ofta handlar det om att den som tycker att så är fallet har varit ouppmärksam på det ena eller det andra. Inte bägge sakerna.