Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
January 2017 (2) November 2016 (3) October 2016 (1) September 2016 (2) August 2016 (1) July 2016 (2) June 2016 (2) May 2016 (3) April 2016 (2) March 2016 (3) January 2016 (1) December 2015 (1) November 2015 (2) October 2015 (2) September 2015 (2) August 2015 (1) June 2015 (1) May 2015 (2) April 2015 (3) March 2015 (1) January 2015 (2) December 2014 (5) November 2014 (4) October 2014 (3) June 2014 (3) May 2014 (3) April 2014 (4) March 2014 (3) February 2014 (2) January 2014 (1) December 2013 (4) November 2013 (1) October 2013 (4) September 2013 (2) August 2013 (3) May 2013 (4) April 2013 (2) March 2013 (2) February 2013 (2) January 2013 (3) December 2012 (3) November 2012 (1) October 2012 (4) September 2012 (1) August 2012 (1) July 2012 (4) May 2012 (2) April 2012 (4) February 2012 (2) January 2012 (6) December 2011 (1) November 2011 (2) October 2011 (4) September 2011 (3) August 2011 (2) July 2011 (1) June 2011 (3) May 2011 (2) April 2011 (2) March 2011 (2) February 2011 (3) January 2011 (3) December 2010 (3) November 2010 (4) October 2010 (4) September 2010 (4) August 2010 (5) July 2010 (5) June 2010 (4) May 2010 (3) April 2010 (3) March 2010 (2) February 2010 (6) January 2010 (5) December 2009 (2) November 2009 (5) October 2009 (8) September 2009 (2) August 2009 (1) July 2009 (3) June 2009 (3) May 2009 (4) April 2009 (5) March 2009 (4) February 2009 (3) January 2009 (4) December 2008 (7) November 2008 (8) October 2008 (10) September 2008 (5) August 2008 (10) July 2008 (5) June 2008 (10) May 2008 (14) April 2008 (8) March 2008 (11) February 2008 (11) January 2008 (14) December 2007 (12) November 2007 (12) October 2007 (11) September 2007 (9) August 2007 (14) July 2007 (5) June 2007 (11) May 2007 (18) April 2007 (13) March 2007 (12) February 2007 (7)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
If you are state blind, you do not see that state power is about right and wrong. State blindness is a special case of moral blindness. A moral blind person cannot see that any choice has a moral dimension. It is difficult to discuss paintings with a colour blind person - and to discuss politics with a state blind person.
Thursday 17, March 2016. Posted at 15:22
"Liberalismen är större"
Ja, så löd rubriken i mitt manus till en kommentar som tidskriften Liberal Debatt varit vänlig nog att ta in i det nummer som kom med posten idag. Utgångspunkten var en portalartikel av Bengt Westerberg i förra numret, som jag hade vissa synpunkter på.

Bengt W svarar mycket noggrant och ofta instämmande; tidskriftens rubrik på min artikel blev något mer polemisk än avsikten, ehuru korrekt (Se Articles March 2016).

Även Olof Kleberg har en tankeväckande kommentar med anledning av Bengt Ws artikel.

I tider med twitter är det särskilt angeläget med tidskrifter som Liberal Debatt.
Monday 14, March 2016. Posted at 16:01
Sture Eskilsson - minnesord
Svenska Dagbladets ledarsida publicerade i söndags ett stort antal korta minnesord. (Mitt finns här under Articles March 2016.)

Jag träffade Sture första gången i början av 1969, då han hade hört om mitt intresse om ett sommarjobb på SAF. Sture var då biträdande chef för Avdelningen för samhällskontakt. Jag erbjöds att göra en utredning om nyvänstervågen, vars svall kändes även på Blasieholmen och hos SAFs delägare, de många företagen.

Nu blev det inte så. DNs chefredaktör Sven-Erik Larsson behövde i februari snabbt en vikarie på ledarsidan - och han ringde då till sina kollegor på sin gamla arbetsplats Upsala Nya Tidning och hörde sig för om det fanns någon skrivkunnig ung student, som inte förordade omedelbar revolution. Strax fick jag ett telefonsamtal. Jag tackade vänligt nej - jag måste ägna mig åt mina studier, sa jag väluppfostrat. De hade nämligen skett med ett öga, eftersom jag ägnat mest tid åt Folkpartiets ungdomsförbund.

Efter att ha ringt och talat med min gamle klassföreståndare Gunnar Stenhag om råd, ringde jag åter upp Sven-Erik Larsson och frågade om tjänsten möjligen fortfarande var ledig. Ja, sa han. Och ingen hade tidigare tackat nej till en förfrågan att skriva ledare i DN.

Så jag ringde sedan Sture och förklarade läget. Han förstod, och återkom senare med andra uppslag. Själv skulle jag skriva om utbildningsfrågor; jag var ju ung student (bara 21 år), så dem kunde jag, menade chefredaktören. I själva verket var jag genuint ointresserad av dem vid denna tid.

Däremot kunde jag skriva om försvarsfrågor - vilket däremot var chefredaktörens eget område, fick jag sedan reda på av de andra ledarskribenterna. Nå, det är en annan historia.

Jag tillhör alltså den allt mindre grupp som har personliga minnen av att bryta en tidningssida på blyteknikens tid. Det gjorde jag en gång i veckan på DNs sätteri, och tog ett avdrag av ledarsidan med mig på tio-tåget på kvällen till Uppsala.
Saturday 05, March 2016. Posted at 17:21
Sture Eskilsson 18 mars 1930 - 5 mars 2016
Sture Eskilsson avled i morse. Han kom att betyda mer än någon annan direktör i en näringslivsorganisation under 1900-talet för att säkra det enskilda näringslivets och den fria företagsamhetens ställning i folkopinionen i Sverige, trots att han aldrig beklädde någon VD-post.

Han var Svenska Arbetsgivareföreningens (SAF) informationsdirektör från mitten av 1970-talet (rättelse:1970) och många år framåt. Han tog initiativ till reaktiveringen 1978 av den sovande Näringslivets Fond och dess bolag Timbro och var länge dess styrelseordförande.

Tillsammans med Curt Nicolin, som var ordförande i SAF 1976-1984, kom dessa två att mer än några andra påverka opinionen och företagarklimatet i Sverige i en på många sätt avgörande tid. Utan deras insatser hade Sverige sett annorlunda ut idag.

När Sture fyllde 80 skrev jag några rader för Svensk tidskrift "Sture Eskilsson - bra för Sverige" (Articles, March 2010), vilka för mig känns lika aktuella idag.