Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
January 2017 (2) November 2016 (3) October 2016 (1) September 2016 (2) August 2016 (1) July 2016 (2) June 2016 (2) May 2016 (3) April 2016 (2) March 2016 (3) January 2016 (1) December 2015 (1) November 2015 (2) October 2015 (2) September 2015 (2) August 2015 (1) June 2015 (1) May 2015 (2) April 2015 (3) March 2015 (1) January 2015 (2) December 2014 (5) November 2014 (4) October 2014 (3) June 2014 (3) May 2014 (3) April 2014 (4) March 2014 (3) February 2014 (2) January 2014 (1) December 2013 (4) November 2013 (1) October 2013 (4) September 2013 (2) August 2013 (3) May 2013 (4) April 2013 (2) March 2013 (2) February 2013 (2) January 2013 (3) December 2012 (3) November 2012 (1) October 2012 (4) September 2012 (1) August 2012 (1) July 2012 (4) May 2012 (2) April 2012 (4) February 2012 (2) January 2012 (6) December 2011 (1) November 2011 (2) October 2011 (4) September 2011 (3) August 2011 (2) July 2011 (1) June 2011 (3) May 2011 (2) April 2011 (2) March 2011 (2) February 2011 (3) January 2011 (3) December 2010 (3) November 2010 (4) October 2010 (4) September 2010 (4) August 2010 (5) July 2010 (5) June 2010 (4) May 2010 (3) April 2010 (3) March 2010 (2) February 2010 (6) January 2010 (5) December 2009 (2) November 2009 (5) October 2009 (8) September 2009 (2) August 2009 (1) July 2009 (3) June 2009 (3) May 2009 (4) April 2009 (5) March 2009 (4) February 2009 (3) January 2009 (4) December 2008 (7) November 2008 (8) October 2008 (10) September 2008 (5) August 2008 (10) July 2008 (5) June 2008 (10) May 2008 (14) April 2008 (8) March 2008 (11) February 2008 (11) January 2008 (14) December 2007 (12) November 2007 (12) October 2007 (11) September 2007 (9) August 2007 (14) July 2007 (5) June 2007 (11) May 2007 (18) April 2007 (13) March 2007 (12) February 2007 (7)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
If you are state blind, you do not see that state power is about right and wrong. State blindness is a special case of moral blindness. A moral blind person cannot see that any choice has a moral dimension. It is difficult to discuss paintings with a colour blind person - and to discuss politics with a state blind person.
Tuesday 24, June 2008. Posted at 15:44
Posten nästa!
I en artikel i dagens Barometern (Kalmar) "VARFÖR MODERAT?"tar min gamle chef på SAF Sture Eskilsson upp bl a Försvarets Radioanstalt och dess utvidgade befogenheter att granska all digital information som passerar Sveriges gränser:

"Motivet är att spioner och terrorister ska kunna fångas in. Men tänk om de är så listiga att de använder sig av postverket istället. Ska allas vår stat då satsa på brevcensur???"

Här verkar Sture ha upptäckt en fruktansvärd försummelse. Regering och riksdag har glömt en viktig del i signalspaningen, nämligen brevkontrollen!

Får vi hoppas att någon fosterlandsvän och god europé i riksdagen omedelbart ställer en fråga till ansvarig minister och ber om ett klargörande och betryggande tillrättaläggande.
Thursday 19, June 2008. Posted at 15:20
Önsketänkande om Lissabonfördraget
"Svenskt Näringsliv stödjer det nya fördraget. Det gör det lättare för EU att bedriva en handlingskraftig politik på områden där gemensamma åtgärder behövs."

Så står det på Svenskt Näringslivs hemsida idag. Visst. Men om den handlingskraftiga politiken är felaktig, "behövs" s k gemensamma åtgärder då? Och är det bra, för företagen, deras ägare, anställda och kunder?

Den kvalificerade debatten om värdet av institutionell konkurrens verkar ha undgått SN.

Thursday 19, June 2008. Posted at 14:42
"Stå på dig - annars gör staten det!"
Regeringens FRAsliberala agerande förbluffar. Desto bättre att det i alla fall fanns en (1) i riksdagen, Camilla Lindberg (fp) på Dalabänken (mitt gamla hemlän) som röstade emot.

Förbluffande är också att hon i en artikel i dagens Expressen citerar Churchill. Det var länge sedan han var gångbar i Sverige, mycket länge sedan, om egentligen riktigt någon gång.

Jag har en bekant som brukar dela in människor i två kategorier, de som gillar och ännu inspireras av Winston Spencer, dels alla andra. Camilla klarade testen.

Att hon dessutom som motto har "Stå på dig - annars gör staten det." -Ja, det är så osannolikt att man häpnar. Här finns inte en uns av statsblindhet eller borgerlighetens diskreta skam.
Tuesday 17, June 2008. Posted at 10:00
"Elden som tände Timbro" - Uppdraget är inte slutfört.
Mitt anförande den 29 maj på Timbros författarfest, med ett stort antal författare till olika Timbro- och Ratioskrifter som givits ut sedan starten 1978.

Texten kom idag in som månadskrönika i Falu-Kuriren m fl dalatidningar, dock något nedstruken av redaktionen (se hela anförandet under Articles June 2008).

Mig gör det ingenting, men den sista meningen som kom bort är väsentlig; den lyder:

- Uppdraget är inte slutfört.

Låt mig tillägga: GRATTIS TIMBRO! Särskilt en dag som idag där TIMBRO sedan länge markerat mot alla FRAsliberaler.


Monday 16, June 2008. Posted at 16:33
Got the sms in Lisbon Friday 13 afternoon
A sheer coincident it was, but I was informed about the "NO" in Ireland to the Lisbon Treaty by an sms when I landed in Lisbon Friday afternoon, a few minutes after the first formal result had been announced.

Will the politicians in the EU member states take this NO for an answer - or as a failure of communication?

In any case. Even if I had been a whole-hearted supporter of this treaty, I would have accepted the NO - and said STOP.

What I think - or the politicians think - is in this new moment unimportant.

The decisive is that if you are a democrat, you are a democrat also after a defeat in a referendum.

The NO is not a tragedy for Europe. But it can be, depending on the reactions of the leading European politicians.

Will Free Europe Constitution continue its referendline? That depends on the outcome of the starting DISCUSSION at www.FreeEurope.info.

Your voice is welcome.
Thursday 12, June 2008. Posted at 16:21
EUs nye justitiekommissionär "dömd bedragare"?
Ja, vad ska man tro. Men Jacques Barrot har en gång dömts till åtta månaders fängelse för att ha försnillat offentliga medel. Men han benådades av kompisen, presidenten Jacques Chirac (Bröderna Jakob?)

Får man tipsa någon riksdagsledamot att ställa en fråga till Europah-ministern vad hon tycker om detta?

Mer om detta, klicka på Free Europe nedan till höger.
Thursday 12, June 2008. Posted at 11:42
FRA - demokratisk legitimitet, fruktan och underkastelse
Nu på tisdag ska riksdagen rösta om regeringens proposition om att ge Försvarets radioanstalt vidgade möjligheter att i princip kolla alla telefonsamtal, e-mail och fax som går över Sveriges gränser.

Jag har inte något att tillägga i denna diskussion - och jag brukar inte skriva något i ämnen där jag inte har något att tillägga. Men förslaget är djupt och exceptionellt oroväckande. Dagens Industri idag har ett mittuppslag som är mycket informativt.

Regeringen har ibland beskyllts för att svaja ideologiskt. Möjligen kan detta i sig kallas för en ideologi.

En annan observation tränger sig på. Att regera är ju också att leda en regering, att vara chef för ett stort antal människor. Det finns tecken på att regeringens stora problem, och växande, är den bristande managementerfarenheten.

Som en brittisk toryminister en gång noterade i ett slutet sällskap om en del kollegor: "they can´t even organize a tea party". Hur ska man då kunna förvänta sig exekutiv kompetens i andra sammanhang.

Ett tecken på exekutiv kompetens, det är faktiskt att kunna backa från en ståndpunkt, om det kommer nya argument, eller att det visar sig att man gjort misstag i bedömningarna i den aktuella frågan tidigare.

Att vädja till partilojalitet för att man själv för tillfället sitter högre i den demokratiskt legitimerade hierarkin, det har sitt pris. Ibland för högt, inte alltid.

Som bekant är få organisationer så hierarkiska som just de som har demokratisk legitimitet. Enbart teokratiska organisationer kan uppvisa samma inslag av fruktan och underkastelse.


Tuesday 10, June 2008. Posted at 09:05
Ett nej med konsekvenser -men för vem?
"I de länder där konstitutionen eller den politiska situationen tvingar till folkomröstning i EU-frågor bör väljarna få klart för sig att ett nej får konsekvenser", skriver Barbro Hedvall i DN idag, apropå omröstningen i Irland nu på torsdag om Lissabonfördraget.

Ja, verkligen. Det bör väljarna få klart för sig. Politikerna bör däremot slippa några konsekvenser.
Tuesday 10, June 2008. Posted at 08:35
Hans Bergström i DN minns poliser m fl som ingenting lärt
Hans Bergström skrev en serie DN-artiklar om New York-modellen 1997.

"Peter Stein skrev en rapport om den för Svensk Handel. Olle Wästberg upplyste om den, från sin placering som svensk generalkonsul i New York. Dåvarande justitieminister Laila Freivalds tog den till sig---", noterar samme Hans Bergström i DN idag.

"Med en suck tvingas jag konstatera att allt tycks ha varit fåfängligt--- det är som om 15 års erfarenheter, distinktioner och diskussion aldrig har funnits", är hans slutsats.

Jag kommer ihåg Peter Steins rapport. Den var hans eget uppslag, och en av de första utredningar som nybildade Svensk Handel gick ut i media. Den kommenteras ganska flitigt, han intervjuades i TV, och om jag inte minns fel gjorde han även en andra rapport.

Hans Bergström tror att svensk mentalitet av "konsensus", "trivsamhet", "sitta still i båten", löst sammanträdesprat utan tydligt ansvarsutkrävande - att det är en djupare förklaring än bara s k bristande resurser.

Jag skulle vilja lägga till en ytterligare förklaring. Bristande resurser eller att inte ha fått ett klart uppdrag att göra något åt något - det är ofta angivna orsaker till missförhållanden.

Men inget hade hindrat senare justietieministrar från att ha fattat egna beslut, eller polischefer att besluta själva och verkställa. Och inget hade hindrat näringslivsorganisationer och fackliga organisationer - vars medlemmar också drabbas av brottslighet mer än av elaka motparter - att bilda opinion. Men det är den ingrodda verklighetsbilden - att själva göra något förutsätter att andra ger ett uppdrag - som är roten till mycket passivitet. Bristande resurser är ofta detsamma som brister i den egna uppfattningen om vad den egna personen själv kan göra, inte minst som chef.

Till och med den gamla liknelsen om den barmhärtiga samariten - som inte hade något uppdrag att hjälpa den brottsdrabbade vid vägen - men som själv tog sig uppdraget, den liknelsen verkat ha fastnat vid insidan på kyrkportarna.

Det är intressant att så ofta få höra att olika grupper - främst kvinnor och ungdomar - måste "ta för sig". Och då menas konsekvent att främja den egna karriären

Men att själv "ta på sig ett ansvar" utan att ha fått uppdraget av andra - det verkar inte finnas på kartan.

Dåvarande rikspolischefen Sten Heckscher och jag - då som VD i Svensk Handel - reste runt i landet på ett antal möten och träffade köpmän som ville göra något åt brottsligheten. Det var stor uppslutning.

Jag tror att lag och ordning är en av de frågor som visar den största klyftan mellan vad folk i allmänhet tycker är viktigt och vad dess politiska representanter i verkligheten förverkligar av denna opinion.
Saturday 07, June 2008. Posted at 15:38
"Ett irländskt nej ger EU chans till bättre fördrag"
Det är rubriken på min debattartikel i Dagens Industri idag.

Vem som kan bli den förste Greven av Stockholm antyds också (Se Articles June 2008).