Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
January 2017 (2) November 2016 (3) October 2016 (1) September 2016 (2) August 2016 (1) July 2016 (2) June 2016 (2) May 2016 (3) April 2016 (2) March 2016 (3) January 2016 (1) December 2015 (1) November 2015 (2) October 2015 (2) September 2015 (2) August 2015 (1) June 2015 (1) May 2015 (2) April 2015 (3) March 2015 (1) January 2015 (2) December 2014 (5) November 2014 (4) October 2014 (3) June 2014 (3) May 2014 (3) April 2014 (4) March 2014 (3) February 2014 (2) January 2014 (1) December 2013 (4) November 2013 (1) October 2013 (4) September 2013 (2) August 2013 (3) May 2013 (4) April 2013 (2) March 2013 (2) February 2013 (2) January 2013 (3) December 2012 (3) November 2012 (1) October 2012 (4) September 2012 (1) August 2012 (1) July 2012 (4) May 2012 (2) April 2012 (4) February 2012 (2) January 2012 (6) December 2011 (1) November 2011 (2) October 2011 (4) September 2011 (3) August 2011 (2) July 2011 (1) June 2011 (3) May 2011 (2) April 2011 (2) March 2011 (2) February 2011 (3) January 2011 (3) December 2010 (3) November 2010 (4) October 2010 (4) September 2010 (4) August 2010 (5) July 2010 (5) June 2010 (4) May 2010 (3) April 2010 (3) March 2010 (2) February 2010 (6) January 2010 (5) December 2009 (2) November 2009 (5) October 2009 (8) September 2009 (2) August 2009 (1) July 2009 (3) June 2009 (3) May 2009 (4) April 2009 (5) March 2009 (4) February 2009 (3) January 2009 (4) December 2008 (7) November 2008 (8) October 2008 (10) September 2008 (5) August 2008 (10) July 2008 (5) June 2008 (10) May 2008 (14) April 2008 (8) March 2008 (11) February 2008 (11) January 2008 (14) December 2007 (12) November 2007 (12) October 2007 (11) September 2007 (9) August 2007 (14) July 2007 (5) June 2007 (11) May 2007 (18) April 2007 (13) March 2007 (12) February 2007 (7)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
If you are state blind, you do not see that state power is about right and wrong. State blindness is a special case of moral blindness. A moral blind person cannot see that any choice has a moral dimension. It is difficult to discuss paintings with a colour blind person - and to discuss politics with a state blind person.
Thursday 27, March 2008. Posted at 21:26
The financial question of the day in the US?
"If the government underwrites all the risks, call it socialism. If it
underwrites only the failures, call it foolishness."
- Allan H. Meltzer, WSJ March 27, 2008

Allan H. Meltzer is a professor of political economy at Carnegie Mellon
University, a visiting scholar at the American Enterprise Institute, and
the author of "A History of the Federal Reserve," (University of Chicago
Press).
Thursday 27, March 2008. Posted at 20:55
Sällsynt nyanserad och analytisk artikel om EU-fördraget - på svenska!
Mycket som sägs om EU är upprepningar av kända ståndpunkter, dessutom inte sällan framförda med ett stänk av fördömelse av motsatta åsikter. Men det finns undantag. Läs gärna denna artikel, och fundera varför den inte kommenteras (liksom f ö Carl Thams maje(s)tätsbrottliga artikel i DN för en tid sedan i samma ämne. EU är "Noli me tangere"):

Till artikeln!
Tuesday 25, March 2008. Posted at 11:00
Den svarta svanen i mars månadskrönika
Jag har tidigare (i blogg kommentaren 27 februari) tagit upp boken "The Black Swan". Jag skriver också om den i denna månads krönika (se Articles).

Ett exempel som finns i boken, och som jag inte nämnt, är hur den unga kalkonen blir alltmer säker om framtiden för var dag som går. Kalkonen får mat varje dag, och behandlas väl. Varje dag bekräftar optimismen. Ända tills Thanksgiving Day. Det är ju USA och november.

Detta apropå "the trend is your friend" - som det heter i köpråden för vissa aktier som redan gått bra.

"The trend is your friend" finns ju också i politiken...
Monday 24, March 2008. Posted at 19:26
Very few people
"Very few people really care about freedom, about liberty, about the truth, very few. Very few people have guts, the kind of guts on which a real democracy has to depend. Without people with that sort of guts a free society dies or cannot be born."
- Doris Lessing, "The Golden Notebook"
(WSJ Europe March 17, 2008)
Saturday 22, March 2008. Posted at 17:17
Vila i fred
Det svenska språket har till skillnad från en del andra skiljt mellan orden frid och fred. Frid är ett sinnestillstånd, något hos individen. Fred är ett samhällstillstånd, något om förhållandet mellan flera.

Nu verkar "frid" försvinna alltmer och ersättas av "fred".

Jag talade nyligen med en dansk vän om detta. Och han frågade:

- Vad kommer det att stå på gravstenarna: Vila i fred?

Saturday 22, March 2008. Posted at 16:30
"Det är människor som mördar, inte teorier"
"Forum för levande historia" är den myndighet (sic) som tillkom 2003 efter initiativ av dåvarande statsminister Göran Persson och dennes Förintelsekonferenser i Stockholm, där nazi-Tysklands judeförföljelser åter lyftes fram.

Nu ska Myndigheten informera om kommunismens mörka historia.

Frågetecken har från början satts om det är en Statens uppgift att informera om politiska idéer och rörelser. Men det är ofrånkomligt att Staten, som i sig inte är en värdeneutral skapelse, inte kan undkomma att medverka i en sådan information. Genom utbildning av det uppväxande släktet förs seder, bruk och tänkesätt vidare både i familjer och i skolor och i samhället i övrigt. Skolors historieundervisning kan inte vara värdeneutral; däremot kan och bör den vara saklig och mångsidig.

Forum för levande historias chef Eskil Frank förklarar i dagens Svenska Dagblad att "en ideologi kan inte beskyllas för handlingar. Det är människor som mördar, inte teorier". Detta som ett svar på kritiken att myndighetens utställningsmaterial inte tillräckligt tydligt lyfter fram den ideologiska bakgrunden till massmördandet.

Uttalandet är anmärkningsvärt. Mördarens hand verkar inte oberoende av hjärnan; dråpslaget utdelas därför att det finns ett tillräckligt starkt motiv hos dråparen. Vid massmord är motiven kollektivistiska, uppbyggda av en idé om det rättfärdiga att döda en annan grupp. Att mörda i nationens namn, i rasens, religionens eller klassens är inget beklagansvärt utan något som upplevs som gott. Nationalsocialismens och kommunismens brott var ingen tillfällighet. De var en logisk följd av sjuk idé, där de sjuka handlade likt drogade.

Det är ju inte heller människor som organiserar utställningar om massmord, oberoende av idéer. Tvärtom är en av de farligaste av alla idéer den att man själv inte styrs av några idéer.

Statens roll upplevs som etiskt oproblematisk. Det är denna Statsblindhet som gör att Staten via Sida stödjer t ex Forum Syd, som agiterar mot frihandel. Och samma Statsblindhet gör att det är Staten som ska fixa att upplysa oss alla om ondskan via Forum för levande historia.

När Statens roll blir alltför omfattande, när den tar en stor del av medborgarnas inkomster i skatter, då stiger förväntningarna att Staten ska ordna alltmer av allting. Medborgarna har inte råd att själva driva sina föreningar, de politiska partierna går på statsbidrag, frånvaro av statsbidrag tolkas som censur etc.

Behovet av statsbidrag till Forum för levande historia är levande historia.
Thursday 13, March 2008. Posted at 14:22
Dagens liberala klassklyfta
I DN idag har Maciej Zaremba en avslutande artikel om kränkta och krängta studenter Till DN! Den är av högsta klass.

Samtidigt har Upsala Nya Tidning (ges ut i universitetsstaden Uppsala) en ledare som inte skiljer mellan staten och samhället. Gäsp.
Tuesday 11, March 2008. Posted at 16:37
"Vi har en ny miljöidé: Kapitalism."
Det är svårt att tro sina ögon. Men i flera nummer av bl a Dagens Industri har en strålande upplysningskampanj för bättre miljö OCH marknadsekonomi slagits upp i olika tvåsidiga annonser.

Är det någon näringslivsorganisation som fått sig ett ryck i någon paus bland alla Brysselresor, svenska modellen-förhandlingar eller i den dagliga s k medlemsvården?

Nej, det är Hans Andersson Recycling Till de verkliga miljöhjältarna! som annonserar.

Här finns inte ett dammkorn av borgerlighetens diskreta skam. Men istället syns i varje mening en genomtänkt filosofi, uttryckt i ett fåtal enkla ord.

Jag tror mig inte ha sett några bättre annonser för den fria företagsamhetens idé. Och jag har ändå en gång fått betalt både för att beställa, författa och läsa ett otal. Genialt!

Ett MegaGrattis till Hans Andersson och till PR-byrån Jerlovs i Göteborg!

Sunday 09, March 2008. Posted at 17:43
"Är socialdemokraterna orättvisa?"
Nej, den frågan ställs inte. Däremot upprepas ständigt att borgarna är orättvisa.

Att offentligt driva en fråga under lång tid utan intellektuell hederlighet och utan åtminstone av sig själv uppfattat som moraliskt överläge - det är en loser position.

Politiskt offentlig debatt är sällan under av klarhet och tankemässig redlighet. Sällan skiljs mellan om olika alternativ har olika verklighetsbilder, eller olika värderingar eller olika förslag - utan det blandas vitt och brett tillsammans med anklagande tonfall. Det går det inte så lätt att göra något åt. Men hur är det med Rättvisan?

Så länge den politiska oppositionen ensam hävdar att den företräder Rättvisan, så är den bara att gratulera. Så "krattas manegen" (denna vanliga politiska cirkusklyscha) för framtida regeringsskiften.

Detta rättvisemonopol för oppositionen är till stor del regeringens förtjänst. Så länge dess företrädare inte tydligt och envetet påtalar att dess politik är Rättvis, så kommer den att befinna sig i ett moraliskt-publikt underläge.

"Det ska löna sig att arbeta". Det är rättvist. Det skulle regeringen kunna upprepa - just att det är Rättvist.

"Det mesta av betalningen för ett jobb ska alltid (obs alltid) gå till den som jobbar". Det är rättvist. Men - vem företräder den linjen idag?

Statsblind orättvisa.

Wednesday 05, March 2008. Posted at 21:50
Kar de Mummas demokrati-definition:
"Säga vad man vill, och göra som man blir tillsagd".
Wednesday 05, March 2008. Posted at 21:27
Businessmen state-addict, and powerless
The Financial Times reported (March 3) about the coming general election in Portugal. The businessmen and especially the leaders of the business community are strikingly silent during this election campaign.

The reason?

Many of their companies are dependent of different form of state subsidies or preferential treatment by the coming government. So they cannot afford risking business opportunities by participating in the public debate, favoring the losing party.

In a society where the State has a lot of discretionary power, there are a lot of silent minorities. This is the fact in the local politics (I saw this many times when I was managing director of the Swedish Federation of Private Enterprises, Företagarna, 1992-97 and travelled around in Sweden), in the national politics and on the EUropean level.