Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
January 2017 (2) November 2016 (3) October 2016 (1) September 2016 (2) August 2016 (1) July 2016 (2) June 2016 (2) May 2016 (3) April 2016 (2) March 2016 (3) January 2016 (1) December 2015 (1) November 2015 (2) October 2015 (2) September 2015 (2) August 2015 (1) June 2015 (1) May 2015 (2) April 2015 (3) March 2015 (1) January 2015 (2) December 2014 (5) November 2014 (4) October 2014 (3) June 2014 (3) May 2014 (3) April 2014 (4) March 2014 (3) February 2014 (2) January 2014 (1) December 2013 (4) November 2013 (1) October 2013 (4) September 2013 (2) August 2013 (3) May 2013 (4) April 2013 (2) March 2013 (2) February 2013 (2) January 2013 (3) December 2012 (3) November 2012 (1) October 2012 (4) September 2012 (1) August 2012 (1) July 2012 (4) May 2012 (2) April 2012 (4) February 2012 (2) January 2012 (6) December 2011 (1) November 2011 (2) October 2011 (4) September 2011 (3) August 2011 (2) July 2011 (1) June 2011 (3) May 2011 (2) April 2011 (2) March 2011 (2) February 2011 (3) January 2011 (3) December 2010 (3) November 2010 (4) October 2010 (4) September 2010 (4) August 2010 (5) July 2010 (5) June 2010 (4) May 2010 (3) April 2010 (3) March 2010 (2) February 2010 (6) January 2010 (5) December 2009 (2) November 2009 (5) October 2009 (8) September 2009 (2) August 2009 (1) July 2009 (3) June 2009 (3) May 2009 (4) April 2009 (5) March 2009 (4) February 2009 (3) January 2009 (4) December 2008 (7) November 2008 (8) October 2008 (10) September 2008 (5) August 2008 (10) July 2008 (5) June 2008 (10) May 2008 (14) April 2008 (8) March 2008 (11) February 2008 (11) January 2008 (14) December 2007 (12) November 2007 (12) October 2007 (11) September 2007 (9) August 2007 (14) July 2007 (5) June 2007 (11) May 2007 (18) April 2007 (13) March 2007 (12) February 2007 (7)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
If you are state blind, you do not see that state power is about right and wrong. State blindness is a special case of moral blindness. A moral blind person cannot see that any choice has a moral dimension. It is difficult to discuss paintings with a colour blind person - and to discuss politics with a state blind person.
Wednesday 27, February 2008. Posted at 16:30
A non-fiction da Vinci Code: "The Black Swan"
This book, which I by chance bought at the Pocketshop at the Stockholm Central Station, and which I read about half a year ago in some financial news letter - yes, this book is... improbably good.

It is about random events that underlie our lives, from best sellers to world disasters.

His first hero is Karl Popper, with hos Conjectures and Refutations. Another hero is F A Hayek. He - Nassim Nicholas Taleb - has some white-shirt-and-tie phobia, only less evident than his contempt for the Committe of the Economic Prize to the memory of Alfred Nobel.

However. This is a masterpiece. His makes a distinction between Mediocristan and Extremistan, underlining that the Gauss curve is often not relevant (interestingly: he has no reference to the Bell curve debate a few years ago, started by Charles Murray).

Bastiat is another visible source. Just because the message magnum is that we do not always see what we think is all to be seen, not to talk about all to be known, and potentially could happen.

As this site of mine is called STATEBLIND, I found intuitively a lot of touching points.

Tuesday 26, February 2008. Posted at 16:51
Medborgare har medborgarkonto, inte a-kassa?
Miljöpartiet föreslår nu obligatorisk a-kassa, sjukförsäkring och socialbidrag, i ett system. Bland alla kommentarer kommer med stor sannolikhet följande att saknas:

1. A-kassan är nästan lika obligatorisk som skatterna; 90 procent betalas ju inte som medlemsavgifter utan via skattsedeln. Vad diskussionen nu handlar om är om det ska vara frivilligt att betala de 10 procenten för att få nyttja de 100 procenten.

2. För drygt 10 år sedan lanserade Stefan Fölster idén om ett medborgarkonto, alltså ett obligatoriskt individuellt sparande, som gav individen möjlighet att själv besluta att nyttja. Denna idé behöver tas upp igen.

3. Milton Friedman ventilerade för länge sedan tanken på negativ inkomstskatt. Dvs den som inte hade någon inkomst, skulle ha rätt att få tillbaka skatten på tidigare års inkomster. Barockt, tyckte några.

Nåja, delvis tillämpas detta på aktiebolag i Sverige - gamla förluster kan tas fram och kvittas mot senaste årets vinst innan bolagsskatt fastställs.

Vi har dessutom s k ackumulerad inkomstskatt för privatpersoner och s k skogskonton - som innebär att inkomstskattens progression jämnas ut över åren.

4. Allra viktigast är att så många som möjligt har ett eget kapital på banken eller motsvarande, som kan utnyttjas vid tillfällen då annars alternativet är att stå med blanketten i hand och buga inför någon myndig offentlig utbetalare. "Egendomsägande demokrati" kallade Jarl Hjalmarssons Högerparti detta på 1950-talet. Ett lån från Torypartiets "property-owning democracy" (en inte helt lyckad ordkonstruktion).

Men här i Sverige år 2008 är det mest radikala förslaget att medborgaren ska slippa gå till flera offentliga kassor. Ett fint exempel på STATSBLINDHET.
Tuesday 19, February 2008. Posted at 21:30
Obekräftat rykte: Sunt Förnuft anställer kulturredaktör
Enligt hittills obekräftade dementier kommer Skattebetalarnas tidning, som svar på många medlemmars önskemål att deras tidning Sunt Förnuft måste bli mer vulgär och demagogisk, ja rent av folklig, att inrätta en ny tjänst som kulturredaktör.

Avsikten är att därmed slippa korrigera felaktiga påståenden i tidningen och mer ohämmat kunna föra en samhällskritisk och konstruktiv monolog med sin omgivning.
Tuesday 19, February 2008. Posted at 21:17
Hej du, hejdukar
Om man av en tillfällighet råkar komma in i en pågående diskussion och höra att ena parten kallar den andra för "hejdukar" och har en "rättshaverists envishet", kan två slutsatser dras. Den ena är att detta stämmer, men då är det så uppenbart att det inte sägs. Den andra är att det är en loser som tappat kontrollen över orden och tanken, och kanske något mer.

På Dagens Nyheters kultursida idag är det en artikel av dess chef som jag citerar.

Alla liberalt sinnade läskunniga i Sverige kan glädjas åt att Johan Norberg (som är så förfäääärligt envis) kan glädjas åt att han inte kännetecknas av borgerlighetens diskreta skam. Ja, han är inte bara envis.

Ett av Herbert Tingstens favoritcitat (han var chefredaktör i DN ca 1946-1960) var lånat från franskan:
"Detta djur är elakt - ty när det blir angripet försvarar det sig".
Ja, på den tiden hade DN t o m en rättshaverist som chefredaktör. Och han hade förfäääärligt många hejdukar.
Monday 18, February 2008. Posted at 16:46
Kosova - people, land, country, nation, state or region of the EU, or what?
Kosova (earlier Kosovo) illustrates one of the most magnificient muddle thinkings in history, an example of State Blindness.

If you think it is OK, or to express it like a statesman, "politically realistic", that a majority in a certain area can and have the right to exploit the minority, the minority would long for an area where they would constitute a majority.

Therefore, the Kosova case is so full of dynamite. I wrote about this situation in general two years ago in a chapter in a book. See "Der ewige Frieden (in English)" Articles November 2006.
Saturday 16, February 2008. Posted at 18:22
Bill Gates om skapande kapitalism
”Human Capital”, det mänskliga kapitalet, har blivit allt viktigare. Bill Gates har nyligen gjort ett par – utanför Sverige - uppmärksammade uttalanden.

Han lanserade "skapande kapitalism".

Jag behandlar detta i min månadskrönika (Articles Febr)
Tuesday 12, February 2008. Posted at 18:07
Airport Passports, please! Fast Track, YES!
Financial Times today has an editorial, complaining about "the misery of air travel". We all know what FT means. However. I have a modest proposal, including discrimination, which is the intention.

One simple solution to the overcrowded airports and the long check-in queues and slow security arrangements would be for the air companies – or the airports – to introduce special electronic Airport Passports. A traveller should be able to buy such an airport passport in advance which should include all the safety arrangements and all its preventive indications and should be valid for a longer period, e g one or two years.

Of course, the selective selling of airport passports would involve some criteria, e g not looking suspect, which would mean that a minority of even innocent guys would be denied airport passports. But why not? What is the alternative?

All older women with anti-terroristic style (that's their way) would easily get an airport passport, like most other passengers. It is better that the airport passports discriminate positively among all non-terrorist-like people, and let them avoid one hour extra per flight at the airports, than letting all people be treated as potential criminals.

Then there would be two secure queues at an airport. One for those with airport passports, and one for the rest. Also this rest would find that their waiting time would be diminished by letting most people proceed fast.

If a terrorist wants to destroy a plane or kill passengers, he or she can always do this on the ground, outside the airport building. The present safety nets at the airports are seemingly secure, but the only certain result is horrible inconvenience for ordinary people.
Monday 11, February 2008. Posted at 17:45
Det allra märkligaste med sjukpenningdebatten var frånvaron av verklighetsanknytningen
Efter häftig kritik backar nu regeringen från planerna att begränsa ersättningen från sjukförsäkringen.

Tidigare har regeringen föreslagit att ingen ska kunna få mer än 75 procent i sjukpenning efter ett år, även om man haft en privat eller kollektiv avtalsförsäkring som skulle ha gett mer.

Utgången av hela denna långa offentliga politiska dispyt kunde förutses redan från början när Alliansen lanserade idén före valet 2006. Men det allra märkligaste var att den dåvarande regeringen argumenterade utifrån Alliansens verklighetsbild, nämligen att privata eller kollektiva avtalsförsäkringar inte fanns eller inte skulle beröras. I stället excellerade (s) i beskrivningar i vilken social nedrustning som Alliansens förslag skulle medföra. Och Alliansen excellerade i vilket dråpslag mot utanförskapet som förslaget skulle vara.

Dåvarande regeringen hade lätt kunnat sätta Alliansen på pottkanten med att fråga om hur Alliansen hade tänkt förändra de icke statliga sjukförsäkringarna. Men inte.

I Sveriges Förenade Politiska Partiers (SFPP) verklighetsbild ingår att bestämma vad som är normal arbetstid i år, månader, veckor, dagar och timmar. Och den som avviker för mycket är ..."utanför".

Att sätta upp ett politiskt mål i siffror om den samlade arbetstiden i landet har fördelen att det lätt och till synes exakt kan redovisas, vare sig siffrorna är korrekta eller felaktiga.

Att sätta upp målet att det mesta av inkomsten av ett jobb alltid ska gå till den som jobbar - det är ännu lättare. Och viktigare för de flesta som jobbar. Men därom tiga statistikfreaken uti departementens korridorer.

"Politik är att räkna"?

Saturday 09, February 2008. Posted at 17:14
The Anarchbishop of Canterbury (sorry)...
I mean the Archbishop of Canterbury has proposed that sharia laws should be able to use parallell in the UK with the ordinary British laws.

A friend of mine and of mind, the Archliberal of Uppsala, sees the point.

Some people have what could be characterized as almost metaphysical beliefs in the evil of high taxes.

Here comes now a fresh idea, inspired from Canterbury.

Let these people obey to and practise their own tax laws, the Archliberal in Uppsala suggests.Saturday 09, February 2008. Posted at 17:08
Subprime Lending—the Government Did It?
Government regulation—not capitalist stupidity—caused the subprime lending crisis, says Stan Liebowitz. In New York Post of Febr 7, he argues (Heritage Insider) that the lower lending standards everyone is now decrying were simply the industry’s response to a law designed to promote more lending to minorities. The problem is, says Liebowitz, that lower lending rates to minorities reflected minorities’ weaker finances. That means that the only way to get more lending to minorities was to make more loans to people who were more likely to default. Liebowitz writes:

Ironically, an enthusiastic Fannie Mae Foundation report singled out one paragon of nondiscriminatory lending, which worked with community activists and followed “the most flexible underwriting criteria permitted.” That lender’s $1 billion commitment to low-income loans in 1992 had grown to $80 billion by 1999 and $600 billion by early 2003.

Who was that virtuous lender? Why – Countrywide, the nation’s largest mortgage lender, recently in the headlines as it hurtled toward bankruptcy.

In an earlier newspaper story extolling the virtues of relaxed underwriting standards, Countrywide’s chief executive bragged that, to approve minority applications that would otherwise be rejected “lenders have had to stretch the rules a bit.” He’s not bragging now.

So let’s recap: Congress told mortgage lenders to make more loans to people who are more likely to default, mortgage lenders made more loans to people who were more likely to default, defaults rose, and now some members of Congress are surprised and outraged that mortgage lenders extended loans to people who ended up defaulting. Those people who defaulted are surely now in worse shape than if the banks had not extended the loans in the first place—as is the rest of the financial system. Somebody should be outraged, is the conclusion.

Just a short thought: many commentators are asking for more regulations now, to stop bad decisions. Why not? But is the US Congress ready to limit its own power?


Saturday 02, February 2008. Posted at 17:52
Recept mot regionellan
Regionellasjukan (Blog 7 Jan.) tog jag upp en en krönika i Falu-Kuriren m fl dala-tidningar (Articles Jan. 08).

Bland annat Ronny Svensson, Leksand, reagerade - och sände mig sin skrift "Två olika perspektiv på Sveriges framtid. En kritisk granskning av Ansvarskommitténs centralbyråkratiska framtidsmodell grundad på ett lokalt perspektiv på hur Sverige ska styras". Den är utgiven av Hela Sverige ska leva och De små kommunernas samverkan.

Jag kan bara rekommendera den till läsning. "Vad är det som säger att regionerna ska vara likartade trots att önskemålen varierar och befolkningen är olika utspridd eller tät i skilda landsdelar?" frågar Ronny.

Att det bildats 12 nya kommuner sedan förra kommunreformen för snart 40 år sedan är sällan observerat.

Skriften kan beställas från Beställ!