Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
January 2017 (2) November 2016 (3) October 2016 (1) September 2016 (2) August 2016 (1) July 2016 (2) June 2016 (2) May 2016 (3) April 2016 (2) March 2016 (3) January 2016 (1) December 2015 (1) November 2015 (2) October 2015 (2) September 2015 (2) August 2015 (1) June 2015 (1) May 2015 (2) April 2015 (3) March 2015 (1) January 2015 (2) December 2014 (5) November 2014 (4) October 2014 (3) June 2014 (3) May 2014 (3) April 2014 (4) March 2014 (3) February 2014 (2) January 2014 (1) December 2013 (4) November 2013 (1) October 2013 (4) September 2013 (2) August 2013 (3) May 2013 (4) April 2013 (2) March 2013 (2) February 2013 (2) January 2013 (3) December 2012 (3) November 2012 (1) October 2012 (4) September 2012 (1) August 2012 (1) July 2012 (4) May 2012 (2) April 2012 (4) February 2012 (2) January 2012 (6) December 2011 (1) November 2011 (2) October 2011 (4) September 2011 (3) August 2011 (2) July 2011 (1) June 2011 (3) May 2011 (2) April 2011 (2) March 2011 (2) February 2011 (3) January 2011 (3) December 2010 (3) November 2010 (4) October 2010 (4) September 2010 (4) August 2010 (5) July 2010 (5) June 2010 (4) May 2010 (3) April 2010 (3) March 2010 (2) February 2010 (6) January 2010 (5) December 2009 (2) November 2009 (5) October 2009 (8) September 2009 (2) August 2009 (1) July 2009 (3) June 2009 (3) May 2009 (4) April 2009 (5) March 2009 (4) February 2009 (3) January 2009 (4) December 2008 (7) November 2008 (8) October 2008 (10) September 2008 (5) August 2008 (10) July 2008 (5) June 2008 (10) May 2008 (14) April 2008 (8) March 2008 (11) February 2008 (11) January 2008 (14) December 2007 (12) November 2007 (12) October 2007 (11) September 2007 (9) August 2007 (14) July 2007 (5) June 2007 (11) May 2007 (18) April 2007 (13) March 2007 (12) February 2007 (7)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
If you are state blind, you do not see that state power is about right and wrong. State blindness is a special case of moral blindness. A moral blind person cannot see that any choice has a moral dimension. It is difficult to discuss paintings with a colour blind person - and to discuss politics with a state blind person.
Friday 30, August 2013. Posted at 13:51
Obama sover i SAFs direktionsmatsal
Tidningarna har nu med bilder avslöjat att president Obama ska disponera Grand Hotels största svit. Hotellet har som bekant utvidgats med den gamla adressen Södra Blasieholmshamnen 4 A.

Föga anade väl Svenska Arbetsgivareföreningens många direktörer, varav jag var en, som i det förra seklet stundtals intog lunch i direktionsmatsalen, att USAs president skulle komma att övernatta där.
Wednesday 28, August 2013. Posted at 14:45
Offentligt upprop ang Acer/Gateway och Håkan Lans
I Nacka tingsrätt sker den 5 september en principiellt intressant genomgång. Inför denna har ett antal personer direkt vänt sig till taiwanesiska Acers ledning.
--------------------------------------------------
I Nacka tingsrätt sker den 5 september en principiellt intressant genomgång. Den gäller följande:

Håkan Lans stämde i USA på 1990-talet amerikanska Gateway för intrång i hans patent på färggrafik för datorer. Gateway invände att stämningen borde ha skett av Uniboard AB, ett av Lans helägt svenskt bolag, som Lans givit rätt till inkomsterna av patentet. Domstolen godtog Gateways invändning, trots att Lans och Uniboard hade samma beslutsfattare och samma ekonomiska intressen - och intrånget prövades inte.

Gateway lyckades alltså undkomma att betala för att utnyttja Lans uppfinning. De flesta av Gateways konkurrenter löste licens och betalade.

Håkan Lans och hans företag Uniboard dömdes därtill, mot amerikansk praxis, att betala även Gateways rättegångskostnader.

Sedan dess har Gateway köpts av taiwanesiska Acer, som för ett par år sedan i Nacka tingsrätt yrkade att svenska staten automatiskt skulle utmäta Acer/Gateways rättegångskostnader av Lans, drygt 20 miljoner kronor. Tingsrätten gick på Acers linje, men Lans och Uniboard överklagade, och Svea Hovrätt avvisade i november 2010 Acers krav att Håkan Lans ska betala automatiskt.

Acer överklagade förgäves till HD, som återförvisade fallet till Nacka Tingsrätt för prövning av bakomliggande rättsförhållanden. Huvudförhandling i detta mål hålls den 5 september.

Acer har på sin hemsida www.acer-group.com mängder av uttalanden om vikten av Corporate Social Responsibility – även att ”We will engage suppliers to work together for business ethics”. Hur kan Acer då framhärda i att söka få betalt för rättegångskostnader av en leverantör, vars patent dotterbolaget Gateway använde utan att betala för?

Hur kan Acer finna det rimligt att basera detta på frågan om vem som ägde det aktuella patentet, Lans eller hans eget helägda bolag? Sunda förnuftet säger att ägaren i praktiken är densamma.

I Acer-gruppens uppföranderegler “We serve with Honor and Work with Pride” sägs i förordet att det är ”nödvändigt att följa reglerna rigoröst och cheferna bör säkerställa att alla anställda känner till principerna och håller dem”. Om Acer följer sina egna riktlinjer, bör Acer dra tillbaka sina krav på Håkan Lans, och istället ersätta honom för alla kostnader, som Acers agerande orsakat.

Acers styrelseordförande J T Wang är ordförande i Taiwans branschorganisation för datortillverkare, the Taipei Computer Association. Acers agerande kastar en skugga över hela Taiwans högteknologiska industri.

Dan Brändström, prof, v ordf Uppfinnarkollegiet
Mats Olsson, VD Infrafone, ordf Svenska Uppfinnareföreningen
Arvid Carlsson, Nobelpristagare medicin 2000
Sten Westerberg, partner Leimdörfer
Lennart Koskinen, teol dr, seniorbiskop
Andreas Norlén, jur dr, riksdagsledamot (M)
Bengt-Arne Vedin, prof, IVA
Harry Frank, prof, KVA
Stig Strömholm, jur dr, prof, f d universitetsrektor
Patrik Engellau, grundare Aktietorget
Göran Collert, hedersordförande Swedbank
Hans L Zetterberg, prof, IVA
Bo Berggren, f d VD Stora, f d ordf Industriförbundet
Lars Ivar Hising, f d landshövding
Stig Larsson, tidigare SJ-chef, IVA
Leif Pagrotsky, f d näringsminister och handelsminister (S)
Carl-Johan Westholm, ordf Uppfinnarkollegiet f d VD Företagarna och Svensk Handel
Thursday 22, August 2013. Posted at 15:01
"Nyansera Friedman, läs Nicolin!"
Ja, rubriken är inte min, men Liberal Debatt, som damp ner i brevlådan idag, var vänlig nog att ta in min kommentar till dess temanummer om Företagens samhällsansvar, med denna något mer säljande formulering.

Kommentaren återfinns under Articles August 2013, som dessutom har de länkar som jag refererar till.