Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
november 2021 (1) september 2021 (1) juni 2021 (1) januari 2021 (1) december 2020 (1) november 2020 (1) september 2020 (2) augusti 2020 (2) juli 2020 (1) maj 2020 (1) april 2020 (2) mars 2020 (1) februari 2020 (2) januari 2020 (1) december 2019 (1) oktober 2019 (2) september 2019 (1) augusti 2019 (1) juni 2019 (1) maj 2019 (1) mars 2019 (2) februari 2019 (1) december 2018 (1) november 2018 (2) september 2018 (1) juli 2018 (1) maj 2018 (2) april 2018 (1) mars 2018 (2) februari 2018 (1) januari 2018 (1) december 2017 (1) november 2017 (1) oktober 2017 (1) september 2017 (1) augusti 2017 (1) juni 2017 (3) april 2017 (1) februari 2017 (2) januari 2017 (2) november 2016 (3) oktober 2016 (1) september 2016 (2) augusti 2016 (1) juli 2016 (2) juni 2016 (2) maj 2016 (3) april 2016 (2) mars 2016 (3) januari 2016 (1) december 2015 (1) november 2015 (2) oktober 2015 (2) september 2015 (2) augusti 2015 (1) juni 2015 (1) maj 2015 (2) april 2015 (3) mars 2015 (1) januari 2015 (2) december 2014 (5) november 2014 (4) oktober 2014 (3) juni 2014 (3) maj 2014 (3) april 2014 (4) mars 2014 (3) februari 2014 (2) januari 2014 (1) december 2013 (4) november 2013 (1) oktober 2013 (4) september 2013 (2) augusti 2013 (3) maj 2013 (4) april 2013 (2) mars 2013 (2) februari 2013 (2) januari 2013 (3) december 2012 (3) november 2012 (1) oktober 2012 (4) september 2012 (1) augusti 2012 (1) juli 2012 (4) maj 2012 (2) april 2012 (4) februari 2012 (2) januari 2012 (6) december 2011 (1) november 2011 (2) oktober 2011 (4) september 2011 (3) augusti 2011 (2) juli 2011 (1) juni 2011 (3) maj 2011 (2) april 2011 (2) mars 2011 (2) februari 2011 (3) januari 2011 (3) december 2010 (3) november 2010 (4) oktober 2010 (4) september 2010 (4) augusti 2010 (5) juli 2010 (5) juni 2010 (4) maj 2010 (3) april 2010 (3) mars 2010 (2) februari 2010 (6) januari 2010 (5) december 2009 (2) november 2009 (5) oktober 2009 (8) september 2009 (2) augusti 2009 (1) juli 2009 (3) juni 2009 (3) maj 2009 (4) april 2009 (5) mars 2009 (4) februari 2009 (3) januari 2009 (4) december 2008 (7) november 2008 (8) oktober 2008 (10) september 2008 (5) augusti 2008 (10) juli 2008 (5) juni 2008 (10) maj 2008 (14) april 2008 (8) mars 2008 (11) februari 2008 (11) januari 2008 (14) december 2007 (12) november 2007 (12) oktober 2007 (11) september 2007 (9) augusti 2007 (14) juli 2007 (5) juni 2007 (11) maj 2007 (18) april 2007 (13) mars 2007 (12) februari 2007 (7)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
If you are state blind, you do not see that state power is about right and wrong. State blindness is a special case of moral blindness. A moral blind person cannot see that any choice has a moral dimension. It is difficult to discuss paintings with a colour blind person - and to discuss politics with a state blind person.
måndag 25, juli 2016. Posted at 20:29
Lägesrapport om Håkan Lans juridiska processer 160724
1. I USA avslutades 2012 en tvist mellan Håkan Lans och dennes första advokater. Håkan Lans och Uniboard AB hade stämt advokaterna för felaktig processföring (”malpractice”) i målet mot Gateway för patentintrång avseende färggrafik för datorer. Domaren ansåg att stämningen i patentmålet mot amerikanska Gateway (numera ägt av taiwanesiska Acer) hade skett i fel namn, i Håkan Lans namn istället för i hans helägda bolag Uniboards namn, och togs därför inte upp. Tvisten med advokaterna avslutades efter det att domaren hade avlidit och ersatts av en ny. Håkan Lans har förklarat sig nöjd med förlikningen.

2. Lans och Uniboard dömdes, p g a att domaren ansåg att stämningen för patentintrång hade skett av fel ägare, att ersätta Gateways rättegångskostnader (undantag från amerikansk praxis). Acer/Gateway begärde sedan att svenska domstolar skulle bekräfta domen. Svea hovrätt gav Acer rätt. Lans/Uniboard begärde prövningstillstånd av HD, vilket avslogs i april 2015. Lans/Uniboard betalade därefter drygt 17 miljoner kr till Acer.

3. I oktober 2015 ingavs en resningsansökan till HD. HDs förre ordförande, justitierådet Johan Munck, skriver i ett rättsutlåtande (bilaga till resningsansökan) att det från rättvisesynpunkt är angeläget att Håkan Lans och Uniboard kan utverka resning i målet. (”I det svenska målet måste då som jag ser det domstolen självständigt pröva om det är styrkt att Håkan Lans och Uniboard enligt amerikansk rätt ådragit sig skyldighet att ersätta motpartens rättegångskostnader. Någon sådan prövning kan inte anses ha ägt rum”.)

4. Den svenska flygplans- och försvarsmaterieltillverkaren Saab befinner sig i en tvist med Håkan Lans bolag GP&C Systems International AB (GP&C) sedan tiotalet år tillbaka. Tvisten rör betalningen för GP&Cs navigationspatent som blivit obligatorisk världsstandard för sjöfart, AIS (Automatic Identification System), där Saab varit och är världsmarknadsledande. Saab förvärvade 1998 patentet (som gick ut 2012) från statliga Rymdbolaget och övertog dess avtal med GP&C.

a. ”Ett framgångsexempel”, kallade Saab sin försäljning av AIS-produkter (bl a basstationer kring världens kuster och floder) i sin årsredovisning 2008. ”En förlustverksamhet”, har Saabs advokat senare kallat det i en skrivelse i den pågående tvisten.

b. Håkan Lans tog personligt ansvar för stora lån för att bekosta utvecklingen; han bildade GP&C för att fakturera licensintäkter och kunna betala tillbaka lånen.

c. EU validerade patentet för 200 miljoner euro.

d. Tvisten gäller
- vad som är licensgrundande (”produktdefinitionen”). GP&C menar att transpondrar, basstationer och nätverk ingår, Saab endast en mindre del av de totala intäkterna av den försäljning som patentet genererat.
- Saab vill inte tillåta GP&Cs revisorer att, trots avtal, få full insyn i AIS-försäljningen (”affärshemligheter”).

e. Tvisten om produktdefinitionen och Saabs skyldighet att erlägga licensavgift har av GP&C hänskjutits till en skiljenämnd. GP&C fick av denna tillstånd att redan före skiljedomen hos domstol begära edition, dvs rätt att få kopior, av Saabs aktuella böcker, vilket Saab motsatte sig. Svea Hovrätt gick, efter ändring av tingsrättens beslut, Saab till mötes. GP&C begärde då prövningstillstånd hos HD, vilket avvisades i december 2015. Tvisten är åter aktiverad hos skiljenämnden.

f. Till skillnad från de flesta skiljemål är det mesta offentligt – materialet finns dokumenterat i editionsprocessen hos HD.

g. Skiljenämnden har slutförhandling i Stockholm den 22-29 augusti 2016.

h. I Saabs årsredovisning 2015, som godkändes på bolagsstämman den 14 april 2016, omnämns tvisten med GP&C, dock utan namns nämnande:

"Saab har en rättslig tvist rörande avtalstolkning, där en negativ utgång inte är sannolik och mot den bakgrunden har ingen avsättning gjorts. För det fall tvisten mot förmodan skulle resultera i en negativ utgång för Saab, kan det dock inte uteslutas att den finansiella påverkan inte kommer att vara oväsentlig."
söndag 24, juli 2016. Posted at 10:31
Thorbjörn Fälldin och Curt Nicolin
Idag kom massmedia med beskedet att Thorbjörn Fälldin avlidit igår kväll. Han var en av Sveriges största och viktigaste politiker under 1900-talet. Andra må skriva om det.

Jag vill gärna lyfta fram en annan sida. Jag kom att träffa honom ett antal gånger efter det att han avgått som statsminister. Han var en god vän till Curt Nicolin - och det säger en del om bägge dessa personligheter att det kunde vara så, trots deras diametralt olika uppfattningar i kärnkraftsfrågan.

Bakgrunden var att Nicolin var intresserad av att främja det personliga ägandet. Nicolin var ordförande i Näringslivets Ekonomifakta, jag VD 1984-91, och på initiativ av Åke Liljefors, rådgivare till Nicolin, drogs i trådarna för att starta Ägarfrämjandet. Fälldin tackade ja på Nicolins förfrågan om att bli Ägarfrämjandets första ordförande.

I opinionsmätningar hade det dessutom visat sig att bland partiernas väljare hade äganderätten högsta stöd av centerpartiets väljare.

Ett antal möten avverkades också för att behandla pensionsfrågan, mestadels på mycket ovanliga icke-kontorstider, gärna tidig morgon, ibland på lördag eller söndag, på Nicolins kontor på Asea tillsammans med Fälldin. Chefsaktuarier från ett par försäkringsbolag utredde i all diskretion ett antal uppslag från Nicolin och Fälldin. De hade med sin ställning lätt att få detta gjort. En del av resultatet blev sedan del av pensionsreformen.

Som politiker återkom han ofta till att vara "mot statlig och privat maktkoncentration". Det hör man sällan sägas numera.

Fälldin hade en fin humor, såg varje människa som en individ, och hade ett påtagligt gott personminne (som lär känneteckna makthavare), vilket jag upptäckte även när vi efter några år sågs för andra gången ett par år inne i hans första regeringsbildning.

Han tackade dessutom alltid för skrifter han fick (till skillnad från en del andra partiledare m fl) och gav alltid intrycket av att vara en person att lita på. Han var i många avseenden en stor man.