Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
January 2017 (2) November 2016 (3) October 2016 (1) September 2016 (2) August 2016 (1) July 2016 (2) June 2016 (2) May 2016 (3) April 2016 (2) March 2016 (3) January 2016 (1) December 2015 (1) November 2015 (2) October 2015 (2) September 2015 (2) August 2015 (1) June 2015 (1) May 2015 (2) April 2015 (3) March 2015 (1) January 2015 (2) December 2014 (5) November 2014 (4) October 2014 (3) June 2014 (3) May 2014 (3) April 2014 (4) March 2014 (3) February 2014 (2) January 2014 (1) December 2013 (4) November 2013 (1) October 2013 (4) September 2013 (2) August 2013 (3) May 2013 (4) April 2013 (2) March 2013 (2) February 2013 (2) January 2013 (3) December 2012 (3) November 2012 (1) October 2012 (4) September 2012 (1) August 2012 (1) July 2012 (4) May 2012 (2) April 2012 (4) February 2012 (2) January 2012 (6) December 2011 (1) November 2011 (2) October 2011 (4) September 2011 (3) August 2011 (2) July 2011 (1) June 2011 (3) May 2011 (2) April 2011 (2) March 2011 (2) February 2011 (3) January 2011 (3) December 2010 (3) November 2010 (4) October 2010 (4) September 2010 (4) August 2010 (5) July 2010 (5) June 2010 (4) May 2010 (3) April 2010 (3) March 2010 (2) February 2010 (6) January 2010 (5) December 2009 (2) November 2009 (5) October 2009 (8) September 2009 (2) August 2009 (1) July 2009 (3) June 2009 (3) May 2009 (4) April 2009 (5) March 2009 (4) February 2009 (3) January 2009 (4) December 2008 (7) November 2008 (8) October 2008 (10) September 2008 (5) August 2008 (10) July 2008 (5) June 2008 (10) May 2008 (14) April 2008 (8) March 2008 (11) February 2008 (11) January 2008 (14) December 2007 (12) November 2007 (12) October 2007 (11) September 2007 (9) August 2007 (14) July 2007 (5) June 2007 (11) May 2007 (18) April 2007 (13) March 2007 (12) February 2007 (7)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
If you are state blind, you do not see that state power is about right and wrong. State blindness is a special case of moral blindness. A moral blind person cannot see that any choice has a moral dimension. It is difficult to discuss paintings with a colour blind person - and to discuss politics with a state blind person.
Saturday 27, February 2010. Posted at 13:55
Niclas Virin nyanserar bilden om belånade villors villkor
Min artikel i DI igår har föranlett skatteexperten Niclas Virin att på sin blogg (niclasvirin.blogspot.com) peka på att i vissa fall kan en nyföretagare få avdrag för förluster - "men bara till viss del och på vissa villkor." Han skriver:

- Underskott av aktiv verksamhet får enligt 62 kap. 3 § inkomstskattelagen dras av som allmänt avdrag (dvs. även från inkomst av tjänst och kapital), men bara under de första 5 åren av nystartad verksamhet och bara med 100 000 kr per år. Och inte om ägaren fört in en bostadsfastighet i näringsverksamheten. Underskott som inte kunnat utnyttjas får rullas över till nästföljande år.

- Enligt 62 kap. 4 § får avdrag utan begränsning göras i konstnärlig, litterär eller liknande verksamhet. Men bara om verksamheten är så omfattande att den räknas som näringsverksamhet och inte som hobby. Underskottet får inte rullas till kommande år.

- I övrigt kan avdrag för förluster i den löpande verksamheten medges bara mot kommande vinster i verksamheten. När verksamheten upphör får (41 kap. 3 § 5 p och 42 kap. 34 §) kvarstående underskott av verksamheten dras av till 70 procent under inkomst av kapital. Kan avdraget inte utnyttjas mot kapitalinkomster medges skattereduktion enligt 67 kap. 10 § med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kr och med 21 procent av det återstående underskottet.

- Snålt och snårigt.

- Varför ska företagsvinst som inte tas ut för ägarens personliga behov över huvud taget beskattas? Varför hindra företagens uppbyggnad med en skatt på tillväxt? Frågar Niclas Virin. Med rätta.
Friday 26, February 2010. Posted at 17:52
Belånad villa är ett diskriminerat riskkapital?
Ja, faktiskt. Och sällan uppmärksammat, och ännu mindre kritiserat. Men i Dagens Industri idag skriver jag några rader om detta (Se Articles, February 2010)
Saturday 13, February 2010. Posted at 15:27
Undermålig jämlikhetsdebatt
Boken The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better (Allen Lane) av Richard Wilkinsons (ekonomihistoriker och epidemiolog ) och Kate E Pickett (antropolog), ges nu ut på svenska (Karneval förlag) under titeln Jämlikhetsanden. Den engelska utgåvan har redan gett upphov till en rad tvärsäkra påstående i den svenska debatten - om att ju högre "jämlikhet", desto längre levnadsålder och lycka.

Det mest beklämmande bland både berömmande och kritiska röster är att ingen tycks ta upp den fundamentala aspekten i vilken grad de berörda jämlika eller ojämlika befolkningarna accepterar den uppmätta graden av jämlikhet.

Tag följande exempel. Två grannar lever på exakt lika levnadsnivå. De är bägge lyckliga. Varför? De accepterar varandras levnadsstandard och hur den tillkommit.

Två andra grannar i en grannkommun lever också på exakt lika levnadsnivå. En är mycket olycklig. Hans granne stjäl varje månad en del av dennes pengar för att de bägge ska leva på samma nivå.

Två grannar i en tredje kommun lever på mycket olika standard. Bägge är lyckliga. De tycker att de var och en på sitt sätt förtjänat att ha olika standard. Den ene kanske är fotbollsproffs, den andre sportjournalist.

Två grannar i en fjärde kommun lever på mycket olika standard. En av dem är lycklig, ty han stjäl regelbundet från grannen, som därmed får leva på en låg nivå. Den senare accepterar inte detta - "delar inte grannens värdegrund" - och är olycklig.

Och under tiden kastar sig samhällsvetare och filosofer ut i debatten och försöker i bästa fall visa att statistiska samband inte är kausalsamband. Nej, lycka kan ju leda till lika standard - men det kan ju också leda till olika. Liksom att standard kan leda till viss lycka.

Men det är ju i grunden fråga om belöningssystemet upplevs av olika individer som rättvist eller orättvist. Inte ytterst om alla har lika bonus.
Monday 08, February 2010. Posted at 09:23
PFP i SvD idag av RPM
Angeläget budskap i Roland Poirier Martinssons kolumn idag i SvD (jag tar idag upp samma tema i min månadskrönika i Falu-Kuriren m fl dala-tidningar).

ProblemFormuleringsPrivilegiet (PFP) i debatten tror jag beror på statsblindheten hos dagens dominerande politiker och debattörer, dvs de ser inte att statens makt är en fråga om rätt och orätt.

En taliban förtrycker med moraliska argument, ehuru inte min moral – han är inte statsblind – men många svenska feminister vill förtrycka med amoraliska argument; de ser inte den etiska dimensionen i politikens makt, blott i den egna och andra kvinnors position, som de finner orättvis (inte orätt…) kanske t o m den grövsta av alla orättvisor, DEN SOCIALA ORÄTTVISAN (värre än den asociala orättvisan, som inte brukar behandlas). Därför vill mången svensk feminist, eftersom hon eller han är statsberoende och statsblind, att Staten ska gripa in även på detta område.

Jag gav för några år sedan på Timbro ut den vackert designade ”Se Staten! Till statsblinda i alla partier”. Förutom att den omnämndes av DN i en ledare när den kom ut, har begreppet inte uppmärksammats.

Många kvinnors kompetens har inte tagits tillvara, i många olika sammanhang. En ändring är på väg, tack vare opinionsbildning. Men att ta Staten i båten, det vill inte jag. Och det beror på min inställning till Staten, inte till något annat.

Pamfletten "Se Staten!" finns att ladda ner på www.stateblind.eu
Monday 08, February 2010. Posted at 08:58
Är du en maktmänniska eller en frihetsmänniska?
En enkel test är att läsa och begrunda "Makt och frihet" - min månadskrönika (se Articles February 2010) för Dalarnas Tidningar - ett samlingsnamn för Falu-Kuriren, Mora Tidning, Ludvika Tidning, Borlänge Tidning och Södra Dalarnes (obs, ej Dalarnas utan Dalarnes) Tidning.
Tuesday 02, February 2010. Posted at 17:42
Samhällets Järnvägar (SJ)
Statens Järnvägar - som om det hade bildats idag skulle fått den modernistiska men felaktiga beteckningen Samhällets Järnvägar - har problem. När höstlöven falla och snöflingor yra, då stanna tågen.

Banverkets fel? Kanske. Men lika illa är det inne i vagnarna. Toaletterna äro ofta dåligt städade, som i ett u-land. Belysningen bristfällig och stolarne stundom söndersuttna.

En folkhemsk misstanke smyger sig på: har ledningen BONUS på den redovisade vinsten, och därför eftersatt underhållet?

Vad säger Riksdagens Upplyningstjänst?