Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
January 2017 (2) November 2016 (3) October 2016 (1) September 2016 (2) August 2016 (1) July 2016 (2) June 2016 (2) May 2016 (3) April 2016 (2) March 2016 (3) January 2016 (1) December 2015 (1) November 2015 (2) October 2015 (2) September 2015 (2) August 2015 (1) June 2015 (1) May 2015 (2) April 2015 (3) March 2015 (1) January 2015 (2) December 2014 (5) November 2014 (4) October 2014 (3) June 2014 (3) May 2014 (3) April 2014 (4) March 2014 (3) February 2014 (2) January 2014 (1) December 2013 (4) November 2013 (1) October 2013 (4) September 2013 (2) August 2013 (3) May 2013 (4) April 2013 (2) March 2013 (2) February 2013 (2) January 2013 (3) December 2012 (3) November 2012 (1) October 2012 (4) September 2012 (1) August 2012 (1) July 2012 (4) May 2012 (2) April 2012 (4) February 2012 (2) January 2012 (6) December 2011 (1) November 2011 (2) October 2011 (4) September 2011 (3) August 2011 (2) July 2011 (1) June 2011 (3) May 2011 (2) April 2011 (2) March 2011 (2) February 2011 (3) January 2011 (3) December 2010 (3) November 2010 (4) October 2010 (4) September 2010 (4) August 2010 (5) July 2010 (5) June 2010 (4) May 2010 (3) April 2010 (3) March 2010 (2) February 2010 (6) January 2010 (5) December 2009 (2) November 2009 (5) October 2009 (8) September 2009 (2) August 2009 (1) July 2009 (3) June 2009 (3) May 2009 (4) April 2009 (5) March 2009 (4) February 2009 (3) January 2009 (4) December 2008 (7) November 2008 (8) October 2008 (10) September 2008 (5) August 2008 (10) July 2008 (5) June 2008 (10) May 2008 (14) April 2008 (8) March 2008 (11) February 2008 (11) January 2008 (14) December 2007 (12) November 2007 (12) October 2007 (11) September 2007 (9) August 2007 (14) July 2007 (5) June 2007 (11) May 2007 (18) April 2007 (13) March 2007 (12) February 2007 (7)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
If you are state blind, you do not see that state power is about right and wrong. State blindness is a special case of moral blindness. A moral blind person cannot see that any choice has a moral dimension. It is difficult to discuss paintings with a colour blind person - and to discuss politics with a state blind person.
Sunday 30, November 2014. Posted at 10:07
Hans L Zetterberg
Hans avled i fredags morse. Tove Lifvendahl skriver med värme om Hans i dagens SvD. Där finns också en text av honom från november i år "Staten är mindre än samhället". Hans var en vän. Jag saknar honom.

I slutet av 1970-talet konstruerade jag "Maktspelet", ett brädspel som Alga accepterade och förbättrade. Det handlade om svensk politik, om att argumentera och - även med tärningens hjälp - vinna ett val till riksdagen. I spelet ingick att dra ett "argumentkort" och läsa det högt. Ett sådant kort löd "Samhället är större än staten".

"Maktspelet" marknadsfördes brett före en jul - det hängde och dinglade i taken på Tempovaruhusen i landet. Efter ett antal år lade Alga ned tillverkningen; det brukar gå att googla fram en andrahandsmarknad, där mer eller mindre måttligt begagnade spel fortfarande kan köpas.

Så småningom kom en liknande formulering in i ministären Bildts regeringsdeklaration 1991.
Tuesday 18, November 2014. Posted at 16:02
Är det strukturerna? Eller makterna?
Ja, vad menas med det ofta förekommande talet om att det är strukturernas fel? Och maktordningarna?

Strindberg skulle ha kunnat känna igen sig, under den ockulta perioden. (Articles November 2014).
Monday 10, November 2014. Posted at 08:40
Alliansen okunnig om samhället?
"Historiskt har konsekvenserna av regeringar som försvagat offentliga finanser slagit hårdast mot dem som behöver samhällets (obs: "samhällets", min parentes) stöd som mest. Sverige upplevde detta senast under 90-talskrisen då kraftiga nedskärningar drabbade sjukvården, skolan och omsorgen."

Denna mening återfinns i den artikel i DN Debatt idag som företrädare för de fyra allianspartierna skriver när de presenterar alliansens budgetalternativ.

För andra dagen i rad har DN Debatt en artikel som formulerar sig som om "samhället" är identiskt med den offentliga sektorn.

Rusta upp statliga Terminologicentrum, för samhällets skull!
Sunday 09, November 2014. Posted at 09:08
Terminologicentrum i samhället
Ett antal ledamöter i Svenska Akademien skriver en debattartikel i DN idag och pläderar för att statens bidrag till Terminologicentrum inte ska upphöra, vilket den nya rödgröna regeringen föreslagit. Kan bara instämma.

Men skribenterna avslutar sin artikel med följande:
-------------------------------------------------

Den socialdemokratiska regering som för fjorton år sedan gav Terminologicentrum dess uppdrag att ”genom terminologiarbete verka för en effektiv fackspråklig kommunikation i svenskt näringsliv och i samhället” är i dag en förebild att ha för ögonen.

------------------------------------------------

De lärda skribenterna citerar, utan invändning, en formulering där det indirekt sägs att näringslivet inte är en del av samhället. Uppenbarligen behöver Terminologicentrums uppdrag utvidgas.