Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
January 2017 (2) November 2016 (3) October 2016 (1) September 2016 (2) August 2016 (1) July 2016 (2) June 2016 (2) May 2016 (3) April 2016 (2) March 2016 (3) January 2016 (1) December 2015 (1) November 2015 (2) October 2015 (2) September 2015 (2) August 2015 (1) June 2015 (1) May 2015 (2) April 2015 (3) March 2015 (1) January 2015 (2) December 2014 (5) November 2014 (4) October 2014 (3) June 2014 (3) May 2014 (3) April 2014 (4) March 2014 (3) February 2014 (2) January 2014 (1) December 2013 (4) November 2013 (1) October 2013 (4) September 2013 (2) August 2013 (3) May 2013 (4) April 2013 (2) March 2013 (2) February 2013 (2) January 2013 (3) December 2012 (3) November 2012 (1) October 2012 (4) September 2012 (1) August 2012 (1) July 2012 (4) May 2012 (2) April 2012 (4) February 2012 (2) January 2012 (6) December 2011 (1) November 2011 (2) October 2011 (4) September 2011 (3) August 2011 (2) July 2011 (1) June 2011 (3) May 2011 (2) April 2011 (2) March 2011 (2) February 2011 (3) January 2011 (3) December 2010 (3) November 2010 (4) October 2010 (4) September 2010 (4) August 2010 (5) July 2010 (5) June 2010 (4) May 2010 (3) April 2010 (3) March 2010 (2) February 2010 (6) January 2010 (5) December 2009 (2) November 2009 (5) October 2009 (8) September 2009 (2) August 2009 (1) July 2009 (3) June 2009 (3) May 2009 (4) April 2009 (5) March 2009 (4) February 2009 (3) January 2009 (4) December 2008 (7) November 2008 (8) October 2008 (10) September 2008 (5) August 2008 (10) July 2008 (5) June 2008 (10) May 2008 (14) April 2008 (8) March 2008 (11) February 2008 (11) January 2008 (14) December 2007 (12) November 2007 (12) October 2007 (11) September 2007 (9) August 2007 (14) July 2007 (5) June 2007 (11) May 2007 (18) April 2007 (13) March 2007 (12) February 2007 (7)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
If you are state blind, you do not see that state power is about right and wrong. State blindness is a special case of moral blindness. A moral blind person cannot see that any choice has a moral dimension. It is difficult to discuss paintings with a colour blind person - and to discuss politics with a state blind person.
Friday 25, April 2008. Posted at 17:14
"Hvad bry vi oss om Bryssel? Får yrsel, får yrsel!"
Nej, Karlfeldt skrev aldrig detta. Men hade han gjort det, kunde det ha varit med gammalstavning.

I min månadskrönika (se Articles april 2008) låter jag Fridolin vandra ut ur Karlfeldts lustgård och uttala några enkla strofer om dagens Bryssel.
Wednesday 23, April 2008. Posted at 18:12
Statsblinda hot mot den personliga integriteten?
Om Staten skulle upprätta ett register över samtliga medborgares DNA, och garanterat uteslutande använda detta för binda brottslingar vid brott, och därmed förhindra framtida brott - det anses av många vara ett hot mot den personliga integriteten.

Att Staten tar det mesta av en persons inkomstökning i skatt anses däremot naturligt. Är inte detta ett större ingrepp i den personliga integriteten?
Saturday 19, April 2008. Posted at 20:16
Veltroni, Palme, Blair - och Harald Wigforss
"För Olof Palme var utjämning den ideologiska ledfyren och det återspeglas både i hans retorik och politik. Det som jag i min Palmebok Med verkligheten som fiende (Timbro 2007) kallar revolutionär reformism." Det skriver Claes Arvidsson på SvD's ledarblogg, och fortsätter:

"Jag skulle tro att Veltroni blandade ihop Olof Palme med den förre brittiske premiärministern Tony Blair. Blair insåg värdet av ett samhälle där människor kan bli miljonärer genom arbete och företagsamhet."
Till SvD!

Jag har inte kunnat googla fram denna formulering som ett Blaircitat. Däremot återfinner jag den i mitt Brev till Svenska kyrkans biskopar, som jag sände 1994 (utgivet av Timbro) och av Acton Institute. Tyvärr finns bara den senare engelska översättningen på nätet med rubriken "To Reduce Wealth or Poverty?" Undertiteln i Brev till Svenska kyrkans biskopar (det lilla gula häftet, som Timbro fick trycka i en andra upplaga) var: "Vad är viktigast - att minska rikedomen eller minska fattigdomen?"

Till Actons utgåva!

Formuleringen kan förefalla föga originell. Men den är inte självklar.

Min inspiration till formuleringen har denna bakgrund.

"Fattigdomen fördrages med jämnmod om den delas av alla." Så skrev Ernst Wigforss i en socialdemokratisk riksdagsmotion på 1920-talet. Denne blev senare känd som en riktningsgivande och ideologiskt tung socialdemokratisk finansminister.

Jag har hört borgerliga politiker instämma i denna formulering. Detta har gjort mig beklämd.

Desto tydligare kommer jag ihåg med vilken aha-känsla jag hörde Ernst Wigforss avlägsne släkting Harald Wigforss, legendarisk huvudredaktör for liberala Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, vid ett Ratioseminarium (i Saltsjöbaden eller på Yxtaholm) någon gång på 1980-talet få ordet av Ratios ordförande Torgny Segerstedt. Harald harklade sig lätt, och sade, att det här är ju inte alls sant!

- Fattigdomen fördrages med jämnmod om alla är eniga om att bekämpa den.

Så sade Harald. Sällan har en formulering lyst så klart så länge, och lyser fortfarande, för mig när jag hör fördelningspolitiker av alla kulörer.

Jag har sedan dess varit övertygad om att den politiska vägen till ekonomiskt framåtskridande måste och med lätthet kan väljas om ledande politiker just ställer denna fråga - som Olof Palme aldrig formulerade.

Att Veltroni tog upp temat visar styrkan i en one-liner som har intellektuell skärpa och moralisk vikt.

Att tala om "utanförskap" är välment, men ett enda ord måste förklaras, hur bra tanken än är.

Att ställa frågan, vad är viktigast, att minska rikedomen eller fattigdomen - det tvingar åhöraren att skärpa sig, och även talaren.

Monday 14, April 2008. Posted at 21:48
Olof Palme felciterad av Veltroni?
- Palme sade "det är inte rikedomen vi vill bekämpa, utan fattigdomen". Det är ord vi ska komma ihåg.

Ja, så yttrade sig Roms borgmästare Walter Veltroni inför en jublande folkmassa, enligt DN 12 april, i slutet av valkampanjen.

Men sa verkligen Palme detta?

Denna formulering har varit en av mina egna favorit one-liners sedan mitten av 1980-talet. Första gången kom orden så här, ganska säkert ur minnet, i avslutningen av en lägeskonferens ordnad av Näringslivets Ekonomifakta för ett antal andra opinionsbildare i andra organisationer:

"Den fråga vi alltid måste ställa är följande: Vad är viktigast: att minska rikedomen eller minska fattigdomen?"

En läsare av mina artiklar (se Articles) kan återfinna denna formulering, troligen mer än en gång. Folkpartiledaren Jan Björklund använde den i sitt första tal som nyvald partiledare.

"Politik är att vilja", sade Palme. "Monumentalt klantigt", sade Palme.
"Hatets och illviljans kolportörer" kallade han oss "högerkrafter" som arbetade på företagsamhetens uppdrag. "Diktaturens kreatur" kallade han någon diktator.

Men vad säger Claes Arvidsson, som skrivit en initierad och belysande biografi över Palme? Sade Palme det Veltroni citerade?

Saturday 12, April 2008. Posted at 17:34
Styled Ohly still going Stateblind
Lyssnade med ett öra på delar av dagens radiointervju med vänsterpartiledaren Lars Ohly. Han hade som väntat gått på charmkurs; nu var det roligt att vara politiker - något av "you are my friend. I will kill you for nothing".

Marknaden är odemokratisk, liksom den sittande regeringen eftersom den låter marknaden istället för demokratin råda. T ex genom att sälja statliga företag. Så lät det.

Vill Ohly kanske demokratisera äktenskapsmarknaden? Att demokratisera, dvs att socialisera reproduktionsmedlen, måste vara en angelägen sak. Här finner vi idag skriande orättvisor av både individuellt och socialt slag.

Jaså, inte? Är inte Ohly en fullblodsdemokrat? Ska demokratin verkligen göra halt utanför bostadsdörrarna?
Friday 11, April 2008. Posted at 18:21
Staten tar tjuvgodset i utmätning
Ett groteskt fall av Statsblindhet framkom i media häromdagen. Ett äldre par hade blivit av med 18 000 kronor i ett inbrott. Polisen haffar tjuvarna med pengarna på sig.

Då upptäcks att tjuvarna hade skatteskulder. Så kronofogden tar pengarna och ger dem till Staten.

Tjuvarna döms att betala pengarna till de rättmätiga ägarna. Om de kommer att göra det är oklart.

Men Staten är enligt lag tydligen en mer Rättmätig Ägare. Den s k förmånsrättsordningen ger Staten prioritet.

Jag trodde att denna lag skulle användas vid konkurser, inte vid fördelning av stöldgods.

Centrum för Rättvisa har fått ytterligare ett fall.

Tanke: kanske borde försvarsadvokaterna till tjuvarna ha försökt med argumentet att tjuvarna tog pengarna för att betala sina skatteskulder. Hade det blivit lägre straff då? Eller åtalseftergift?

En förmildrande omständighet hade det väl ändå betraktats som.
Thursday 10, April 2008. Posted at 11:12
My address to the five Nordic Prime Ministers at the "Nordic Davos" in Riksgränsen
Yesterday the two-day top conference "The Nordic Globalisation Forum" ended in Riksgränsen in the very north of Sweden. Host for this first meeting was the Swedish PM Fredrik Reinfeldt and about 100 people from the five Nordic countries were invited to this special gathering.

When I began my short address (see Articles April 2008), I stod just in front of the five prime ministers, saying that I want to see your faces when talking with you. Then the Icelandic PM Geir Haarde immediately replied loudly: "You would repent this". I riposted "I bet".

So this was an informal session. We discussed the first day in four workshops about energy and climate, or economy and growth. I was at the workshop kindly led by my young friend Johan Norberg (see www.johannorberg.net).

There was a lot of discussions about what the goals of the Nordic cooperation should be. Eventually it struck me that good unregulated relations between neighbours is a goal in itself. You don't need to start a family company because you are a family, or a bigger local company to show that you are good neighbours. The regional and cultural identity binds you together, without solemn declarations. But, of course, if you find new ways to take advantage of this, it is wise to do so.

Friday 04, April 2008. Posted at 07:07
More regulations, or better, or...?
The turmoil on the financial markets has as all other failures and mistakes stimulated some people to urge for more state regulations. And as an automatic reply, you can hear that it is not more state regulations that we need.

This is a well known kind of debate, where an un-defined word, in this case "regulation", is used as a stable and exact unity. But change the word "regulation" to "law" or "legal framework", and quite another kind of discussion erupts, where the positions and emotions of the discussants are rather different.

In real terms, and in the real world, quality is as important as quantity. Some of the financial problems of today are created by too much or too few laws, and most of them because of bad laws - and some prevented because of good laws. Human beings are a fragile kinship, so human mistakes and miscalculations are always near hope and smartness.

My own suspicion for a year or two has been that the official inflation figures in many countries have been lower than the real, not only because food and oil are excluded in the US Consumer Price Index. Or that real estate changes are excluded in some other CPI's.

The new technology has permitted a lot of new financial instruments which have increased the volatility of the money more than that which has been registered.

This has created a temporary green paper house effect in the economy. A reduction of this real inflation is now coming. This will cause a cooling of economic activities.

The positive thing of this is that new technological and commercial ideas will be double welcome, as always in itself, but also as a way to shorten the hardship period.