Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
January 2017 (2) November 2016 (3) October 2016 (1) September 2016 (2) August 2016 (1) July 2016 (2) June 2016 (2) May 2016 (3) April 2016 (2) March 2016 (3) January 2016 (1) December 2015 (1) November 2015 (2) October 2015 (2) September 2015 (2) August 2015 (1) June 2015 (1) May 2015 (2) April 2015 (3) March 2015 (1) January 2015 (2) December 2014 (5) November 2014 (4) October 2014 (3) June 2014 (3) May 2014 (3) April 2014 (4) March 2014 (3) February 2014 (2) January 2014 (1) December 2013 (4) November 2013 (1) October 2013 (4) September 2013 (2) August 2013 (3) May 2013 (4) April 2013 (2) March 2013 (2) February 2013 (2) January 2013 (3) December 2012 (3) November 2012 (1) October 2012 (4) September 2012 (1) August 2012 (1) July 2012 (4) May 2012 (2) April 2012 (4) February 2012 (2) January 2012 (6) December 2011 (1) November 2011 (2) October 2011 (4) September 2011 (3) August 2011 (2) July 2011 (1) June 2011 (3) May 2011 (2) April 2011 (2) March 2011 (2) February 2011 (3) January 2011 (3) December 2010 (3) November 2010 (4) October 2010 (4) September 2010 (4) August 2010 (5) July 2010 (5) June 2010 (4) May 2010 (3) April 2010 (3) March 2010 (2) February 2010 (6) January 2010 (5) December 2009 (2) November 2009 (5) October 2009 (8) September 2009 (2) August 2009 (1) July 2009 (3) June 2009 (3) May 2009 (4) April 2009 (5) March 2009 (4) February 2009 (3) January 2009 (4) December 2008 (7) November 2008 (8) October 2008 (10) September 2008 (5) August 2008 (10) July 2008 (5) June 2008 (10) May 2008 (14) April 2008 (8) March 2008 (11) February 2008 (11) January 2008 (14) December 2007 (12) November 2007 (12) October 2007 (11) September 2007 (9) August 2007 (14) July 2007 (5) June 2007 (11) May 2007 (18) April 2007 (13) March 2007 (12) February 2007 (7)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
If you are state blind, you do not see that state power is about right and wrong. State blindness is a special case of moral blindness. A moral blind person cannot see that any choice has a moral dimension. It is difficult to discuss paintings with a colour blind person - and to discuss politics with a state blind person.
Wednesday 29, September 2010. Posted at 22:31
Svea Hovrätt avgör: Håkan Lans ska betala för sina idéer, eller få betalt
Se en artikel i DI Debatt torsdag den 30 september av Dan Brändström och mig, ordf och vice ordf i Uppfinnarkollegiet (Articles Sept 2010).

Jag har i fyra år nu nära samarbetet med Håkan Lans för att han ska få ersättning för sitt skapande. Uppfinnarkollegiet gör vad det kan för att förbättra för alla innovatörer. Håkan brukar säga, att går det bra för honom i hans affärer, då går det också bra för andra i samma situation.

Nydanare behöver allas vårt stöd, för deras skull, och för allas.

Monday 20, September 2010. Posted at 11:42
De Rödgröna vann valnatten
Alliansen vann valet, men De Rödgröna dominerade överlägset valnattens opinionsbildning i TV och i media hittills.

Om De Rödgröna fått Alliansens mandat, och Alliansens de Rödgrönas - hade då Ohly kallat sig själv för att vara en del av "det största minoritetsblocket"?

De Rödgröna har förklarat sig inte vilja samarbeta med SD. Då så, då kan inte det s k vågmästarpartiet SD bli vågmästare.

I själva verket finns fyra tungan-på-vågen partier: De Rödgrönas tre och SD. Vart och ett av dem kan förhindra att Alliansregeringen röstas ner.

Alliansen bör vara tacksam att den inte fick 175 mandat. Frestelsen skulle vara stor för en enskild riksdagsledamot att frondera genom utpressning, som ju en moderat riksdagsman gjorde i kärnkraftsfrågan (för att försöka få mer pengar till den egna privatvården). Nu kan istället frestaren lägga ut sitt garn hos en och annan ledamot av de fyra tungan-på-vågen partierna för att en och annan ska byta sida vid en och annan votering.

Politik är det möjligas konst (Bismarck) - så ock i Möjligheternas land.
Saturday 11, September 2010. Posted at 11:11
Den svenska triangelns fall
I septemberkrönikan tar jag upp tre storheter i det svenska samhället, som tillsammans dominerat i hundra år. Men står vi nu inför omslaget i en scenförändring som pågått länge? Se Articles September 2010.
Saturday 04, September 2010. Posted at 21:03
Är RUT och ROT en subvention?

Det hävdas ibland att RUT och ROT-avdrag innebär subventioner.

Men tjänster som produceras inom landet och säljs till privatpersoner är överbeskattade – jämfört med:
- dels tjänster som säljs till juridiska personer, som får göra avdrag för utgifter för inkomsters förvärvande,
- dels importerade produkter, där enbart kostnader för distribution och försäljning inom landet belastas med svenska skatter.

”Istället för RUT och ROT borde föräldrar få av staten ökad betald ledighet att vara med sina barn”, är ett annat förslag. Denna tid skulle i så fall vara obeskattad. Föräldrarna kan använda den till att göra vad man inte längre har råd att betala för då RUT och ROT är avskaffade; dessa saker måste ändå göras. Alltså blir det inte mer tid över för barnen, men en subvention till obeskattat egenarbete.

Den som köper en importerad pryl för 10 000 kr betalar 2 000 kr i moms – och indirekt skatter på försäljarens kostnader och intäkter på högst 2 000 kr inklusive inkomstskatt och arbetsgivaravgifter för personal, alltså totalt högst 4 000 kr i skatt.

Den som köper en tjänst producerad inom landet för 10 000 kr betalar moms med 2 000 kr och dessutom ingår inkomstskatt och arbetsgivaravgifter på minst 4 000 kr. Alltså totalt minst 6 000 kr i skatt. Med RUT och ROT minskar skatten till samma nivå som på den importerade prylen. Är det en subvention?

Man skulle kunna kalla frånvaron av RUT och ROT för en importsubvention.

Lyckan ligger i jämförelsen, skrev Strindberg. Så också subventionen.